Πέτρινο γεφύρι (πρώτο) στη Σκάλα Βραδέτου - 04

Πέτρινο γεφύρι (πρώτο) στη Σκάλα Βραδέτου  - 04