Ηλίας (Ξενοδοχείο)

Ονομασία
Ηλίας
Ιδιότητα
Ξενοδοχείο
Ιστοσελίδα
Υπεύθυνος
 Γιώργης Ηλίας (Ilia Jorgji)
Τηλέφωνο
26530-41880
Φαξ
 6979 296197 & 6943676551