Δωμάτια Ηρώ (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Επιπλωμένα Διαμερίσματα)

Ονομασία
Δωμάτια Ηρώ
Ιδιότητα
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Επιπλωμένα Διαμερίσματα
Ιστοσελίδα
Υπεύθυνος
Τσουμάνη Ηρώ
Τηλέφωνο
26530-41105
Κινητό
6978318474