Δεμάτη Αικατερίνη (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια)

Ονομασία
Δεμάτη Αικατερίνη
Ιδιότητα
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Υπεύθυνος
Δεμάτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο
26530-71248