Άλκηστης (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια)

Ονομασία
Άλκηστης
Ιδιότητα
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Υπεύθυνος
Κυριαζή Άλκηστη
Τηλέφωνο
26530-22648
Κινητό
6945999461