Καφέ Κούλης (Καφέ - Μπαρ)

Ονομασία
Καφέ Κούλης
Ιδιότητα
Καφέ - Μπαρ
Υπεύθυνος
Χριστοδούλου Νικόλαος
Τηλέφωνο
26530-41138