Η Ελάτη (Εστιατόριο)

Ονομασία
Η Ελάτη
Ιδιότητα
Εστιατόριο
Υπεύθυνος
Αλέξ. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο
26530-71181