Παπαποστόλου Δ - Κρανά Σταθ (Καφέ - Οβελιστήριο - Πρατηριο ΒΡ)

Ονομασία
Παπαποστόλου Δ - Κρανά Σταθ
Ιδιότητα
Καφέ - Οβελιστήριο - Πρατηριο ΒΡ
Υπεύθυνος
Παπαποστόλου Δ. - Κρανά Σταθούλα
Τηλέφωνο
26530-22550