Στεργίου Αθηνά (Καφέ - Παντοπωλείο)

Ονομασία
Στεργίου Αθηνά
Ιδιότητα
Καφέ - Παντοπωλείο
Υπεύθυνος
Στεργίου Αθηνά
Τηλέφωνο
26530-41153