Το Παραδοσιακό Σπίτι (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια)

Ονομασία
Το Παραδοσιακό Σπίτι
Ιδιότητα
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Υπεύθυνος
Τσιγαρά Σωτηρία
Τηλέφωνο
26530-71209
Κινητό
6945138201