Μπέλου Αφροδίτη (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια)

Ονομασία
Μπέλου Αφροδίτη
Ιδιότητα
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Υπεύθυνος
Μπέλου Αφροδίτη
Τηλέφωνο
26530-41181