Λαϊστινά Νέα

Τίτλος Λαϊστινά Νέα
Θέματα Τοπικά νέα, λαογραφία
Συχνότητα Τριμηνιαίο
Πρώτη έκδοση 1996
Ιδιοκτήτης Ορειβατικός Σύλλογος Λάιστας Ζαγορίου Ιωαννίνων
Διεύθυνση Λάιστα, 44010 Ιωάννινα
Πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα φύλλα