Δικορφιώτικα Νέα

Τίτλος Δικορφιώτικα Νέα
Θέματα Τοπικά νέα, λαογραφία
Συχνότητα Διμηνιαίο
Πρώτη έκδοση 1984
Ιδιοκτήτης Σύλλογος Δικορφιωτών Ζαγορίου
Διεύθυνση Τ.Θ 26, 45002 Ιωάννινα
Επικοινωνία 2651060426
Πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα φύλλα