Ακαδημαϊκές εργασίες σχετικά με το Ζαγόρι

Αρσινόη Νάσιου, Παναγιώτης Αντωνέλλος (2021). To Ζαγόρι ως πολιτιστικό τοπίο, ζητήματα & μέθοδοι. Διπλωματική εργασία που υποστηρίχθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσβάσιμη στον σύνδεσμο https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/30721