Βιβλιογραφία σχετικά με το Ζαγόρι

Ελληνική βιβλιογραφία (επιλογή)

 

Αράπογλου, Μ.Η. (2009). Ήπειρος Ζαγόρι. Αθήνα: Έθνος, Πήγασος Εκδοτική.

______. (2007). Ήπειρος. Αθήνα: Μίλητος

______. (2005). Οικιστική γεωγραφία της Ηπείρου. Ιωάννινα: Τεχνικό επιμελητήριο

         Ελλάδος, τμήμα Ηπείρου.

______. (1987). Ζαγόρι 1750-1950, κοινωνικές και οικονομικές δομές. Ήπειρος,

         Κοινωνία-Οικονομία, 15ος-20ος αι. Γιάννινα: Δήμος Ιωαννιτών, 205-209.

______. (1981). Ζαγόρι: Μηχανισμοί λειτουργίας ενός ελληνικού ορεινού χώρου,

       ανέκδοτη διατριβή απόσπασμα της οποίας δημοσιεύτηκε στο διπλό νούμερο

      Agora, Jannina Carpentras (1984).

Αυδής, Β.Δ. (1953). Το χωριό Λιασκοβέτσι (Λεπτοκαρυά) [Ανέκδοτη μονογραφία].

       Λεπτοκαρυά.

Βαζιάκα, Π.Χ. (2006). Ο Ανθρακίτης Ζαγορίου και το δημοτικό τραγούδι. Ιωάννινα:

      Ριζάρειο Ίδρυμα.

Βακάλης, Θ.Χ. (2003). Τα Άνω Ραβένια και τα δυτικότερα Ζαγοροχώρια. Ιστορία,

      πολιτισμός, θεσμοί, λαογραφία. Αθήνα: Μίλητος.

Βαλαής, Δ.Δ. (2006). Ανάλεκτα από τη χειρόγραφη παράδοση του Ελληνισμού, 17ος-19ος

       αι. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

Βαρζώκας, Κ. (1982). Ζαγορίσια δημοτικά τραγούδια. Επιμ. Άννα Βαρζώκα-Ντιναλέξη.

        Γιάννινα: Εκδόσεις «Το Ζαγόρι μας».

Βασδέκη, Μ. (2009). Μεταβολή του τοπίου σε μικρή κλίμακα. Παραδείγματα από το  

        Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων [Ανέκδοτη πτυχιακή εργασία].  

        Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Βλαχοπούλου-Οικονόμου, Α. (1997). Αρχαιολογική τοπογραφία της περιοχής Ζαγορίου

        Ηπείρου. Μακεδονικά, 7, 47-64.

Βοκοτοπούλου, Ι. (1986). Βίτσα: Τα νεκροταφεία μιας μολοσσικής κώμης, τ. Α΄. Αθήνα:

        Υπουργείο Πολιτισμού.

Βουλόδημος, Ευ.Μ. (1992). Το χωριό μου το Καπέσοβο σε φωτογραφίες. Ιωάννινα.

Γιαννακός, Ευ. (2009). Το Τσεπέλοβο, η ιστορία του και η ζωή του. Τσεπέλοβο: Πολιτιστικός

        Σύλλογος Τσεπελόβου «Ο Τσούφλης».

_____. (1980, Ιανουάριος). Το Τσεπέλοβο και η εγκατάσταση Σαρακατσάνων. Εφημ.

        Το Ζαγόρι μας [αρ.φ. 22], 7.

_____. (1980, Απρίλιος). Παραδοσιακή αρχιτεκτονική Τσεπελόγου-Ζαγορίου. Εφημ. Το

        Ζαγόρι μας [αρ.φ.25], 6-7.

____. (1985). Το μοναστήρι του Αγιάννη στο Ρογκοβό. Γιάννινα: Το Ζαγόρι μας.

____. (1995, Ιανουάριος-Φεβρουάριος). Βασίλειος Ράδος. Εφημ. Το Ζαγόρι μας

        [αρ.φ. 201-202], 4.

Γκούβης, Χρ. (2003). Η Αρτσίστα (Αρίστη) στις αρχές του εικοστού αιώνα. Ιωάννινα:

        Σύλλογος Νέων Αρίστης και Ένωση Αρίστης-Βίκου Ζαγορίου

Δαλκαβούκης, Β.Κ. (2005). Η πένα και η γκλίτσα: εθνοτική και εθνοτοπική ταυτότητα στο

        Ζαγόρι τον 20ο αιώνα. Αθήνα: Οδυσσέας.

_____. (2001). Ζαγορίσιοι, Βλάχοι, Σαρακατσάνοι, Γύφτοι: εθνοτοπικές ομάδες στο

        Ζαγόρι τον 20ο αιώνα. [Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή]. Αριστοτέλειο

        Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

______. (1999). Μετοικεσίες Ζαγορισίων (1750-1922). Θεσσαλονίκη: Ριζάρειος Σχολή.

         Δαμιανάκος, Σ., Ζακοπούλου, Ε., Κασίμης, Χ., & Νιτσιάκος, Β. (1997). Εξουσία,

         εργασία και μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου: η τοπική δυναμική της επιβίωσης.

        Αθήνα: Πλέθρον, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

_____. (1999). Μετοικεσίες Ζαγορισίων (1750-1922): προσεγγίσεις στις διαδικασίες

        προσαρμογής μιας τοπικής κοινωνίας στην ιστορική συγκυρία. Θεσσαλονίκη:

       Ριζάρειος Σχολή.

Δεύτος, Θ.Ι. (2004). Ο ηπειρώτικος γάμος. Αθήνα.

Εργολάβος, Σπ. (2007). Τα Ζαγοροχώρια στις αρχές του αιώνα μας: δύο πολύτιμα

       ιστορικά ντοκουμέντα. Ιωάννινα: Ήπειρος.

_______. (1993). Τα Ζαγοροχώρια στις αρχές του αιώνα μας. Ιωάννινα: Ήπειρος.

Ζήσης, Κ. (2006). Ζαγόρι. Τσεπέλοβο Ιωαννίνων.

Ζησίδης, Κ. (2003). Γεφύρια στο Ζαγόρι [Ημερολόγιο 2004]. Ιωάννινα.

Θεοδώρου, Σ.Θ. (1964). Η αρχιτεκτονική των σπιτιών και επιγραφαί κτίσεως αυτών,

       περιοχής Μονοδενδρίου. Ηπειρωτική Εστία, 13, 198-199.

Ιασωνίδη, Μ. (2011). Ανέγερση παραδοσιακής κατοικίας στον οικισμό Μονοδένδρι

       Ζαγορίου [Ανέκδοτη διπλωματική εργασία]. ΤΕΙ Πατρών.

Καλογήρου, Α. (2005). Τα μονοπάτια του Ζαγορίου. Αθήνα: Κριτική.

Καρράς, Γ.Σ. (2000). Βοτανικές διαδρομές. Ιωάννινα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

       Ιωαννίνων.

Καρράς, Γ.Σ. (2000). Φαρμακευτικά φυτά του Ζαγορίου. Ιωάννινα: Νομαρχιακή

       Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.

Καψάλης, Φ.Ι. (2015). Δοβρά. «Της Αλήστου μνήμης». Ιωάννινα: Μ. Δούβαλης -

      Π. Αποστόλου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κικόπουλος, Μ. (2008). Ελαφότοπος (Τσερβάρι): λαογραφία. Β΄ έκδοση επαυξημένη.

      Γιάννινα: Γ. Δούβαλης - Ε. Αποστόλου.

Κικόπουλος, Μ. (2000). Ελαφότοπος (Τσερβάρι): λαογραφία. Γιάννινα: Γ. Δούβαλης - Ε.

      Αποστόλου.

______. (1991). Ελαφότοπος (Τσερβάρι): ιστορική μονογραφία. Γιάννινα.

Κίτσος, Α. (2003). Ζαγορισίων βίος. Αθήνα: Ριζάρειον Ίδρυμα.

_____. (1992). Ζαγοροχώρια. Αθήνα: Ριζάρειον Ίδρυμα.

Κοκκώνης, Γ. (2002). Η ζαγορίσια μουσική ιδιοσυγκρασία: τομή, συνέχεια και όροι επιβίωσης.

       Πρακτικά του επιστημονικού συμποσίου Πολιτιστική Oικολογία (Kαπέσοβο 29/6-1/7/2001).

       Ιωάννινα: Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 97-104.

Κουτσός, Ν. (1998). Το παραδοσιακό ζαγορίσιο σπίτι. Ιωάννινα: Διεύθυνση Α/βάθμιας

       Εκπαίδευσης.

Κριθαράς, Ν-Ειρ. (2000). Γεωμετρική τεκμηρίωση πέτρινου τοξωτού γεφυριού. Εφαρμογή

       στο γεφύρι του Κοκκόρου δήμου Κεντρικού Ζαγορίου.

     <http://www.giannena-e.gr/Giannena/Gefyri_Kokorou_Geometriki_Tekmiriosi.aspx>.

Κωνστάντιος, Δ. (2001). Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο της

       Ηπείρου. Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικκής στην Ήπειρο το 18ο και

       το α' μισό του 19ου αιώνα. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών

       Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 Λαζαρίδης, Κ.Π. (2007). Παραδοσιακά παιγνίδια του χωριού μου (Κουκουλίου Ζαγορίου).

       Αθήνα, Γιάννινα: Δωδώνη.

_____. (1986). Η ερασιτεχνική βοτανική μου συλλογή. Ιωάννινα: Μικρή Ζαγορίσια Βιβλιοθήκη, αρ. 35.

_____. (1985). Αϊ Γιάννης ο Πρόδρομος στο Ρογκοβό Τσαπελόβου (το μοναστήρι και η

       περιοχή του). Ιωάννινα: Ιερά Μονή Προδρόμου (Ρογκοβού).

_____. (1983α). Ζαγορίσιος ταξιδιωτισμός, ήθη, έθιμα και δημοτικά τραγούδια γύρω από

        το ταξίδι. Καλές και κακές επιπτώσεις του ταξιδιού για το Ζαγόρι. Δ' Συμπόσιο

        Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη).

        Θεσσαλονίκη:Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 127-153.

_____. (1983β). Πέτρος Α. Κόκκορος, πανεπιστημιακός καθηγητής από το Κουκούλι

        Ζαγορίου. Γιάννινα.

_____. (1982, Φεβρουάριος, Απρίλιος). Οι Πλακιδαίοι από το Κουκούλι

        (μια πολύ ευεργετική Ηπειρώτικη οικογένεια). Εφημ. Το Ζαγόρι μας [αρ.φ. 47, 49].

_____. (1981, Σεπτ-Οκτ.). Λείψανα της αρχιτεκτονικής στο Ζαγόρι και τα προβλήματά

       τους. Τεχνικά Χρονικά. ΤΕΕ Ηπείρου - Κέντρο Ερευνών Ζαγορίου, 107-111.

_____. (1975α). Μπάγια (τώρα Κήποι), η πρωτεύουσα του Ζαγορίου: Σύντομη ιστορικο-

       λαογραφική μελέτη. Γιάννινα.

_____. (1975β). Ο γιατρός Αναστάσιος Λιάπης και το Τσεπέλοβο-Ζαγορίου. Γιάννινα.

_____. (1973). Ζαγόρι και δημοτική μούσα (Ζαγορίσια ιστορικά περιστατικά σε δημοτικούς

       στίχους). Γιάννινα.

_____. (1971α). Ο εθνικός αγωνιστής Κωνσταντίνος Ράδος και οι εθνικοί ευεργέτες από

        το Τσεπέλοβο. Γιάννινα.

_____. (1971β). Το Ζαγόρι στον αγώνα για την εθνική παλιγγενεσία (1820-1830).

       Γιάννινα.

_____. (1970, 4/2/1970). Επιγραφογραφία του Ζαγορίου, Δ, Επιγραφογραφία του

       Κουκουλίου. Εφημ. Ηπειρωτικός Αγών, [αρ.φ. 11354], 2.

_____. (1969α). Η διαθήκη του Ευγένιου Πλακίδα και το Κουκούλι Ζαγορίου. Γιάννινα.

_____. (1969β). Ο δάσκαλος Κωστάκης Ηλ. Παπαγεωργίου και το Καπέσοβο Ζαγορίου.

       Γιάννινα.

_____. (1969γ). Το πνευματικό Ζαγόρι στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Γιάννινα.

Λαμπρίδης, Ι. (1889α). Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχος όγδοον, Ζαγοριακά, μέρος

       πρώτον. Αθήνα.

______. (1889β). Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχος έννατον, Ζαγοριακά, μέρος δεύτερον.

       Αθήνα.

______. (1870). Ζαγοριακά, οις προσετέθησαν και τινά περί Ηπείρου. Αθήνα.

Λιωνής, Χ., Μπέχλης, Π. (1987). Λαϊκές τοιχογραφίες στο Ζαγόρι, προβλήματα

       διατήρησης και συντήρησής τους. Δελτίο Κέντρου Ερευνών Ζαγορίου, 7(13), 4-17.

Λιωνής, Χ. (2000). Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Τσεπέλοβο. Ιωάννινα: Υπουργείο

       Πολιτισμού, 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Μακρής, Ευ.Π. (2005). Κουκούλι Ζαγορίου: Ένα παλιό αρχοντοχώρι οχτώ αιώνων.

       Ιωάννινα.

Μακρής, Ευ.Π. (1996). Τα Ζαγοροχώρια. Ιστορική αναδρομή-τουριστική περιήγηση.

       Ιωάννινα.

Μαντάς, Σπ.Ι. (2003). Η σκάλα του Βραδέτου. Οδοιπορώντας στο Ζαγόρι / Travelling in

       Zagori. Αθήνα: Ελληνική Παιδεία.

Μοναχός Αββακούμ (1999). Ζαγοροχώρια από τα μοναστήρια και τα παλαιά θέσμια του

       τόπου. Οι βαθειές ρίζες στην παράδοση και οη σύγχρονη αναγεννητική πορεία.

       Θεσσαλονίκη: Γιαχούδη-Γιαπούλη.

Μπάδα, Κ. (2003). Η πολιτισμική ταυτότητα ως συνιστώσα της βιώσιμης ορεινής

       ανάπτυξης. Το παράδειγμα του Ζαγορίου. Γεωγραφίες, 5, 57-71.

Μπαϊρακτάρης, Θ. (2006). Το Φλαμπουράρι στο χρόνο και το χώρο. Ιωάννινα: Δήμος

       Ανατολικού Ζαγορίου.

Μπασγιουράκης, Θ.Δ. (2005). Κεντρικό Ζαγόρι. Ασπράγγελοι, Ελάτη, Δίκορφο.

       Θεσσαλονίκη: Άρκτος.

Μπασγιουράκης, Θ.Δ. (2004). Φραγκάδες, Νεγάδες, Ζαγοροχώρια. Θεσσαλονίκη:

       Άρκτος.

Μπασγιουράκης, Θ.Δ. (2002). Ζαγοροχώρια. Καπέσοβο: δεύτερος σταθμός.

       Θεσσαλονίκη: Άρκτος.

Μπασγιουράκης, Θ.Δ. (2001). Ζαγοροχώρια. Η θαυμαστή αρμονία της φύσης και των

       έρων του ανθρώπου. Θεσσαλονίκη: Άρκτος.

Μηνακάκης, Β. (2006). Ζαγοροχώρια: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός. Αθήνα:

       Explorer.

Νικολαΐδης, Ι. (1939). Ιστορική μονογραφία περί της εν Ηπείρω χώρας Βεζήτσης (Βίτσης -

       Μονοδενδρίου - Ζαγορίου). Ιωάννινα.

Οικονομίδης, Δ.Β. (1962-63). Λαογραφική αποστολή εις χωρία του Κεντρικού Ζαγορίου

       Ηπείρου (8 Ιουλ.-7 Αυγ. 1963). Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, 15-16, 321-337.

Οικονόμου-Γεωργοπούλου, Ευ. (2006). Βρυσοχώρι Ζαγορίου: Αναδρομή στο χρόνο 1895-

       1970. Ιωάννινα: Εφύρα.

Οικονόμου, Κ.Ευ. (1991). Τοπωνυμικό της περιοχής Ζαογρίου. Ιωάννινα: Δωδώνη.

Οικονόμου, Μ. (1980). Ευεργέτες-δωρητές των χωριών του Ζαγορίου μέχρι το 1940,

       μικρή συμβολή. Αθήνα.

_____. (1977). Νεγάδες, το ιστορικό χωριό του Ζαγορίου, μέρος πρώτο. Αθήνα.

Παπαγεωργίου, Γ. (1995). Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο,

       Ζαγόρι (μέσα 18ου-αρχές 20ου αι.). Ιωάννινα: Ριζάρειος Σχολή.

______. (1987). Προσπάθειες για την ίδρυση "Πανεπιστημίου" στην επαρχία Ζαγορίου

       τις παραμονές της ελληνικής επανάστασης (1813-1820). Δωδώνη, 16(1), 463-481.

______. (1988). Κοινοτικοί θεσμοί. Φορολογικές και περιοριστικές λειτουργίες των

       κοινοτήτων στην ύστερη τουρκοκρατία: το παράδειγμα του Καπεσόβου Ζαγορίου.

       Πρακτικά Α' Συμποσίου Λόγου - ο λόγος για το Ζαγόρι. Ιωάννινα: Το Ζαγόρι μας,

       44-54.

Παπαγιαννόπουλος, Δ. (1994). Δίκορφο Ζαγορίου, ματιές μες απ' το χρόνο,

        Βιβλίο Α' "Περιγραφή-Ιστορία". Αθήνα.

Παπαϊωάννου, Ι.Γ. (2005). Ζαχαρίας Π. Σαρδελλής εκ Παπίγκου Ζαγορίου, εμπνευστής

       της ανασυστάσεως τον Ολυμπιακών Αγώνων, Σύμβουλος, γραμματεύς και διδάσκαλος

       του μεγάλου εθνικού ευεργέτου Ευαγγέλη Ζάππα. Πάπιγκο: Εφορεία Καλλινείων

       Σχολείων Παπίγκου Κληροδότημα Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου.

______. (1981). Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος (Michael Anagnos). Πάπιγκο 7/11/1837-

       Τούρνο Σεβερίν 29/6/1906. Αθήνα.

______. (1977). Το Πάπιγκο, ένα από τα ωραιότερα χωριά του Ζαγορίου, Α' τόμος.

       Θεσσαλονίκη.

Παπαγεωργίου, Γ. (1995). Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στο ορεινό χώρο

       Ζαγόρι (μέσα 18ου - αρχές 20ου αι.). Ιωάννινα: Ριζάρειο Ίδρυμα.

Παπαδοπούλου, Μ., & Κώτση, Ι. (1997). Το αρχείο του δικηγόρου Γεώργιου Τζαβέλλα.

       Αρχειακός κατάλογος 1824-1944. Ιωάννινα.

Παπαθανασίου, Φ. (2009). Προστασία και ανάδειξη ορεινού περιβάλλοντος περιοχής

       Ζαγορίου, Νομού Ιωαννίνων [Ανέκδοτη διπλωματική διατριβή]. Πάτρα: Ελληνικό

       Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Παπακωνσταντίνου, Κ.Φ. (2004). Ζαγοροχώρια: αρχέγονο άγγιγμα. Αθήνα: Οίτυλο.

Πατεράκης, Μ. (2009). Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων αστέρων

       στον παραδοσιακό οικισμό Μονοδενδρίου Ζαγορίου [Ανέκδοτη διπλωματική

       εργασία]. ΤΕΙ Πατρών.

Πετρόχειλος, Μ.Κ. (1961). Το Καπέσοβον του Ζαγορίου. Ηπειρωτική Εστία, 10,

       483-490.  

Πέτσας, Φ.Μ., Σαραλής, Γ.Α. (1982). Αρίστη και Δυτικό Ζαγόρι. Αθήνα.

Ποάλας, Γ.Μ. (2006). Ένα δέντρο απλώνει τα κλαριά του. Λάιστα: Ορεινατικός Σύλλογος

       Λάιστας Ζαγορίου Ιωαννίνων

Ράιος, Δ.Κ. (2007). Τοπωνυμικά: Βελτιώσεις και προσθήκες στο τοπωνυμικό της περιοχής

       Ζαγορίου. Ιωάννινα.

Σακελλαρίδης, Θ.Α. (1988). Φραγκάδες (Ζαγόρι-Γιάννινα-Ήπειρος). Ιστορικά και λαογραφικά

       στοιχεία. Γιάννινα.

Σακελλαρίου, Α.Π. (1888). Το Ζαγόριον και αι κατ' αυτού ληστρικαί επιδρομαί εν αις

       προστίθενται απομνημονεύματα περιπετειών τριμήνου αιχμαλωσίας. Αθήνα.

Σάνμπορν, Φ. (2003). Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος: ο εκ Παπίγκου Ζαγορίου Ιωαννίνων

       Φιλάνθρωπος Ευεργέτης της Ανθρωπότητας. Ιωάννινα.

Σαρηγιάννης, Γ. (1986). Η εξέλιξη του οικιστικού δικτύου στο Ζαγόρι. Πρακτικά

      Πρώτου Συμποσίου Λόγου, ο λόγος για το Ζαγόρι. Ιωάννινα: Το Ζαγόρι μας, 70-80.

Σάρρος, Δ.Μ. (1927). Ζαγοριακών θεσμίων έρευνα. Ηπειρωτικά Χρονικά, 2, 286-301.

Σδούκου, Ε. (2006). Αειφορική τουριστική ανάπτυξη στα πλαίσια διαμόρφωσης μοντέλων

        ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού: μελέτη περίπτωσης τα Ζαγοροχώρια

       [Ανέκδοτη διπλωματική διατριβή]. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Σταματοπούλου, Χ. (1987). Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Ζαγόρι. Αθήνα:

       Μέλισσα.

Στεργιάδης, Στ. (1981, Σεπτ-Οκτ.). Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των καμένων χωριών

       του Ζαγοριού και προτάσεις για αναστήλωση. Τεχνικά Χρονικά. Τεχνικό

       Επιμελητήριο Ελλάδος, 112-115.

Στεφάνου, Αν.Γ. (1955). Από την αυτοδιοίκησι του Ζαγορίου-Ηπείρου, ανέκδοτα

       έγγραφα της χώρας Λιασκοβέτζη (Λεπτοκαρυάς) 1761-1836. Ηπειρωτική Εστία, 4,

       622-627, 734-741, 883-891.

Συκάς, Β. (2007). Ζαγοροχώρια: ο θησαυρός πίσω απ' το βουνό / The treasure behind the

       mountain. Πειραιάς: Χείμαρος.

Τζιόβας, Β.Θ. (2010). Από το Ζαγόρι μας για το Ζαγόρι και το χωριό μου. Σκέψεις -

      Επισημάνσεις - Παρεμβάσεις. Γιάννινα: Μ. Δούβαλης - Π. Αποστόλου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τζιόβας, Δ. (1979). Κοινωνική συγκρότηση και ανθρωπογεωγραφία του Ζαγορίου.

      Ηπειρωτική Εστία, 28, 241-251.

Τόσκας, Ο.Ι. (2010). Καβαλλάρι Ζαγορίου. Οι ρίζες μας. Θεσσαλονίκη: Δωδώνη.

Τσιλιμίγκας, Γ. (1999). Τα Ζαγόρια Ηπείρου: διερεύνηση των επιδράσεων των σύγχρονων

      κοινωνικών και οικονομικών δομών [Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία].

      Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τσιόδουλος, Στ. (2009). Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ου

     αιώνα, ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Ριζάρειο Ίδρυμα.

_____. (2004α). Επιγραφές Χιοναδιτών ζωγράφων σε σπίτια του Ζαγορίου.

     Εκ Χνονάδων, 7, 10-15.

_____. (2004β). Η διακοσμητική ζωγραφική του Ζαγορίου - Το παράδειγμα της Βίτσας.

      Βίτσα-Ζαγόρι. Αθήνα: Τοπίο, 20-22.

_____. (1998-99). Ζιαφέτια στο Ζαγόρι. Ηπειρώτικα Χρονικά, 33, 301-329.

Τσούπη, Μ. (2007). Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην παραδοσιακή κοινότητα

        Πάπιγκο Ζαγορίου (19ος-20ος αιώνας). Γιάννενα.

Τσούπη, Μ. (2006). Ηπειρώτικα λιθόγλυπτα: τέχνη και κοινωνία ανιχνεύοντας το Ζαγόρι.

       Ιωάννινα: Εφύρα.

Τσουράκη, Κ. (1996-97). Λαϊκές τοιχογραφίες στο Δίκορφο Ζαγορίου. Ηπειρωτικό

       Ημερολόγιο, 18, 353-370.

Φραγκούλης, Ο.Θ. (1988). Το Σκαμνέλι, συμβολή στην ιστορία του. Ήθη-έθιμα-

       παραδόσεις. Σκαμνέλι.

Φραγκούλης, Π. (2000). Ζαγορισίων πολιτεία: φωτογραφία 1850 - 1950. Σκαμνέλι.

  _____. (1996). Ζαγόρι - χαλασιά μου. Θεσσαλονίκη.

Χαρίσης, Β. (1979). Ζαγοροχώρια, μελέτη προστασίας. Αθήνα: Γενική Διεύθυνση

        Οικισμού Υπ. Δημ. Έργων.

Χαριτωνίδου, Α.Σ. (1976). Τα Ζαγόρια και η ζωντανή παράδοση της ιστορίας τους.

       Ζυγός, 19, 55-61.

Χουλιαράς, Ι.Π. (2006). Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα στο

        δυτικό Ζαγόρι. Ιωάννινα: Ριζάρειο Ίδρυμα.

Χρηστίδης, Β.Δ. (2004). Η αρχιτεκτονική του Κεντρικού Ζαγορίου: το παράδειγμα του

       Κουκουλιού. Αθήνα: Ριζάρειον Ίδρυμα.

Χρηστογούλας, Στ. (2005). Βραδέτο "Το μπαλκόνι του Ζαγορίου". Αναδρομές και

       διαδρομές. Ιωάννινα: Εφύρα.

Χρηστίδης, Β.Δ. (2004). Η αρχιτεκτονική του κεντρικού Ζαγορίου. Αθήνα: Ριζάρειον

       Ίδρυμα.

Ψαρρά, Α. (2002). Το Ζαγόρι Ηπείρου. Το αποτέλεσμα ενός μη προγραμματισμένου

      σχεδιασμού, όπως αυτό μορφοποιήθηκε στο χωροχρόνο. Αθήνα.

Ψημένος, Στ. Γ. (2005). Ανεξερεύνητα Ζαγοροχώρια. Ιωάννινα, Κόνιτσα, Πωγώνι.

      Αθήνα: Road Εκδόσεις.

Ψιμάρνη, Κ.Δ. (2000). Εντοπισμός και καταγραφή των παραδοσιακών γεφυριών στην

      περιοχή του κεντρικού Ζαγορίου [Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία]. Εθνικό Μετσόβιο

      Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

 

Ξένη βιβλιογραφία (επιλογή)

Campbell, J. K. (1992). Fieldwork among the Sarakatsani, 1954-55. Europe Observed.

Kokkonis, G. (2011). La sérialité dans les traditions musicales orales. L’homme et son

       environnement dans le Sud-Est européen. Paris: Éditions de l’Association Pierre

       Belon, 378-384.

Korakis, G., Stara, K., & Tsiakiris, R. (2008). Nature conservation in traditional protected

       areas A floristic approach of sacred woods in Zagori (NW Greece). Scientific Annals

       of the Department of Forestry and Management of the Enviroment and Natural

       Resources (Vol. I, pp. 95–106).

Legakis, A. (1983). First contribution to the study of the ants (Hymenoptera, Formicidae)

        of the Zagori Region (Epirus, Greece): an annotated list of species. Entomol. Hell.,

        1, 3–6.

Malamas, M., & Marselos, M. (1992). The tradition of medicinal plants in Zagori, Epirus

        (northwestern Greece). Journal of Ethnopharmacology, 37(3), 197–203.

Tzanopoulos, J., Kallimanis, A. S., Bella, I., Labrianidis, L., Sgardelis, S., & Pantis, J. D.

        (2011). Agricultural decline and sustainable development on mountain areas in

       Greece: Sustainability assessment of future scenarios. Land Use Policy, 28(3),

       585–593.

Vokou, D., Katradi, K., & Kokkini, S. (1993). Ethnobotanical survey of Zagori (Epirus,

       Greece), a renowned centre of folk medicine in the past. Journal

       of Ethnopharmacology, 39(3), 187–196.