Ηπειρωτική Βιβλιογραφία 1886-1980. Τόμος Β΄. Κατάλογος εφημερίδων και περιοδικών

Κόντη, Β. (1999). Ηπειρωτική Βιβλιογραφία 1886-1980. Τόμος Β΄. Κατάλογος εφημερίδων και περιοδικών. Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (70).

Αποδελτίωση κατά τίτλο και ημερομηνία.

Σημείωση: έχει διατηρηθεί ο ακριβής τρόπος βιβλιογραφικής σύνταξης και συστήματος συμβόλων του πρωτότυπου.

77. Τα Βουνίσια μας Χωριά. Βασίλης Φανίτσιος. Αθήνα 1958.

(ΕΒE, ΕHM).

78. Βουνίσια Χαμπέρια. Φημερίδα πέρα για πέρα χωριάτικη. ΔιευΟνντής - υπεύθυνος Βασίλης Φανίτσιος, Αθήνα 1963-1965.

(ΕΒE, ΕHM).

215. Το Ζαγόρι μας. Υπεύθυνος Dασίλης Φανίτσιος. Αθήνα 1956.

(ΕHM).

216. Το Ζαγόρι μας. Μηνιάτικο, για 'ν ώρα, περιοδικό, γραμμένο όπως κρένουμε - στα Ζαγορίσια. Υπεύθυνος Dασίλης Φανίτσιος, Γιάννινα 1945.

(ΕHM).

217. Το Ζαγόρι μας. Μηνιαία έκδοση Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Ζαγορίου. Εκδότης - διευθυντής Κίμων Κυριαζής, Ιωάννινα 1978- 1980·>.

Επετ 1978, 1981. Καρ 7781. (ΕΒΕ, ΕΗΜ, ΕΛΙΑ, ΗΕΑ, ΠΣΕ).

218. Ζαγορισιακά Νέα. Μηνιαία ανεξάρτητος εφημερίς. Όργανον όλων των Ζαγορισίων. Διευθυντής Γιάγκος Χρ. Γκούζγκουλας, περ. Β΄ Αθήναι 1952-1967.

Επανέκδοση της ομώνυμης εφημερίδας των Ιωαννίνων (αρ. 219). Επετ 1953, 1963, 1965 Καρ 7782 . (ΕΒΕ, ΕΗΜ, ΕΛΙΑ).

219. Ζαγορισιακά Νέα. Ανεξάρτητος εφημερίς. Όργανον όλων των Ζαγορισίων. Μηνιαία έκδοσις. Γιάγκος Χρ. Γκούζγκουλας, διευθυντής Δ. Χατζής, Ιωάννινα 1932-1934.

Επανεκδίδεται πολλά χρόνια αργότερα στην Αθήνα με τον ίδιο τίτλο (αρ. 218). (ΕΒΕ, ΕΗΜ).