Βιβλιογραφία για την αρχιτεκτονική στο Ζαγόρι

Α. Γενική βιβλιογραφία (Ήπειρος)

 • Λαμπρίδης Ιωάννης (1839 – 1891), Ηπειρωτικά Μελετήματα, Ζαγοριακά, τεύχος 8ο, τόμος Β΄, τεύχη 1 – 10, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 1971.

 • Δάκαρης Ι. Σωτήρης, Το αρχαίο σπίτι της Ηπείρου: Ομηρικές επιβιώσεις, ανάτυπο από τα πρακτικά του Ε΄ συνεδρίου για την Οδύσσεια ‘Ο ομηρικός οίκος’, 11 – 14 Σεπτεμβρίου 1987, Ιθάκη, 1990.

 • Ζάχος Αριστοτέλης, Ιωάννινα, αρχιτεκτονικά σημειώματα, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος Γ΄, Ιωάννινα, 1928.

 • Πρώτοι έλληνες τεχνικοί επιστήμονες περιόδου απελευθερώσεως, επιμέλεια – κείμενα Παύλος Κυριαζής, καλλιτεχνική επιμέλεια Μιχάλης Νικολινάκος, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, 1976.

 • Μουτσόπουλος Νικόλαος, Κουδαραίοι Μακεδόνες και Ηπειρώτες Μάϊστορες, οι πρόδρομοι των πρώτων Ελλήνων τεχνικών επιστημόνων, ανάτυπον εκ του λευκώματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος οι ‘πρώτοι έλληνες τεχνικοί επιστήμονες περιόδου απελευθερώσεως’, Αθήνα, 1976.

 • Μακρής Α. Κίτσος, Χιονιαδίτες Ζωγράφοι, 65 λαϊκοί ζωγράφοι από το χωριό Χιονιάδες της Ηπείρου, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1981.

   

 • Κωστούλας Χρ. Κωνσταντίνος, Πωγωνήσιοι Εργολάβοι και τα δημόσια έργα στην Ήπειρο, στην ύστερη Τουρκοκρατία, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – τμήμα Ηπείρου, Ιωάννινα, 2002.

 • Σμύρης Α. Γιώργος, Το δίκτυο των οχυρώσεων στο πασαλίκι των Ιωαννίνων (1788 – 1822), ιστορική – πολιτική – οικονομική & χωροταξική θεώρηση, εκδ. ΙΜΙΑΧ, Ιωάννινα, 2004.

 • Περί πέτρινων γεφυριών…, Γεφυριών Ιστορίες, εκδ. Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, Πρακτικά (Α΄ επιστημονικής συνάντησης ΚΕ. ΜΕ. ΠΕ. Γ. Καλλιθέα Αθήνας – 23 Νοεμβρίου 2002), Αθήνα, 2003 & (Β΄ επιστημονικής συνάντησης, Αθήνα – 20 Νοεμβρίου 2004), Αθήνα, 2005.

 • Αράπογλου Η. Μιχάλης, Οικιστική γεωγραφία της Ηπείρου, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, τμήμα Ηπείρου, Ιωάννινα, 2005.

 • Μάστοροι της πέτρας στην περιοχή Μετσόβου, κείμενα – επιμέλεια Μαρία Τσούπη – Ρέμου, Γυμνάσιο – Ενιαίο Λύκειο – Τ.Ε.Ε. Μετσόβου Ιωαννίνων (Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας), Μέτσοβο, 2003.

 • Πετρονώτης Π.Π. Αργύρης – Παπαγεωργίου Γ. Βασίλης, Μάστοροι Χτίστες, από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, τόμος Α΄, εκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ήπειρος Α.Ε., Ιωάννινα, 2008.

 • Νίκος Β. Κοσμάς, Το ηπειρώτικο λαϊκό σπίτι, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα – Γιάννινα, 1998.

 • Μαμμόπουλος Χ. Αλέξανδρος, Λαϊκή αρχιτεκτονική, ηπειρώτες μάστοροι και γεφύρια, εκδ. Ηπειρώτικης Εταιρείας Αθηνών, βιβλιοθήκη αριθμός 40, Αθήναι, 1973.

 • Μάργαρης Κ. Βασίλης, Ηπειρώτικα παραδοσιακά σπίτια, εκδ. Επίκτητος, Ιωάννινα, 1988.

 • Πολυμέρου – Καμηλάκη Αικατερίνη, Ζωγραφική και Ξυλογλυπτική στα Μαστοροχώρια, Χιονιάδες, Γοργοπόταμος, εκδ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων & Ήπειρος Α.Ε., Ιωάννινα, 2008.

 • Συνίκη – Παπακώστα Νίτσα, Λαϊκή λιθογλυπτική στην Ήπειρο 18ος – 19ος αι., εκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2010.

 

Β. Ειδική βιβλιογραφία

 • Βοκοτοπούλου Ιουλία, Βίτσα, Τα νεκροταφεία μιας μολοσσικής κώμης, τόμος Α΄, Β΄ & Γ΄, εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα, 1986.

 • Βοκοτόπουλος Λ. Παναγιώτης, Ο ναός του Αγίου Μηνά στο Μονοδέντρι Ζαγορίου, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, τόμος Α΄, εκδ. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα, 1979.

 • Κογχυλάκη Ελίνα, Η Παναγία Σπηλιώτισσα Αρίστης Ηπείρου, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, τόμος Β΄, εκδ. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα, 1982.

 • Χαρίσης Α. Βασίλης, Ζαγοροχώρια, Μελέτη προστασίας, εκδ. Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Αθήνα, 1979.

 • Συνέδριο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Τσεπέλοβο Ζαγορίου, Τεχνικά Χρονικά, τεύχος 9 – 10 / 81, μηνιαία έκδοση – Σεπτ. – Οκτ. 1981 – Επίσημο όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθήνα, 1981.

 • Σταματοπούλου Χαρούλα, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Ζαγόρι, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1987.

 • Χρηστίδης Δ. Βύρων, Η αρχιτεκτονική του Κεντρικού Ζαγορίου, το παράδειγμα του Κουκουλιού, τόμος Α΄& Β΄, εκδ. Ριζάρειον Ίδρυμα, Αθήνα 2004.

 • Baud – Bovy Manuel, Αρχιτεκτονική στο Ζαγόρι, Καπέσοβο και άλλα γειτονικά χωριά, έκδοση πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2010.

 

Γ. Περιοδικός τύπος

 • Baud – Bovy M., Τα σπίτια του Καπέσοβο στην Ήπειρο, Αρχιτεκτονική, περιοδικόν εκδοδόμενον ανά δίμηνον, τεύχος 39ο, Μάϊος – Ιούνιος 1963, Αθήνα, 1963.

 • Αράπογλου Η. Μιχάλης, Η στοά του χριστιανικού ναού ως χώρος, τόπος και θέση, στην ηπειρώτικη κοινωνία κατά την περίοδο των προεπαναστατικών χρόνων, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 32ος, Ιωάννινα, 1997.

 • Αράπογλου Η. Μιχάλης, Οικιστική και αρχιτεκτονική γεωγραφία της Πίνδου, κατά την περίοδο των οικογενειακών κοινοτήτων, Ηπειρωτικά Γράμματα, εκδ. της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2002, περίοδος Β΄, έτος Α΄, τεύχος 1ο, Ιωάννινα, 2002.

 • Αράπογλου Η. Μιχάλης, Η κοσμική αρχιτεκτονική του 19ου αι. στο Ζαγόρι: Ζητήματα θεωρίας και πράξης, Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, τόμος ΚΕ΄, Ιωάννινα, 2006.

 • Αράπογλου Η. Μιχάλης, Η συγχρονική προσλαμβάνουσα της αρχιτεκτονικής τέχνης του 19ου αι. στο Ζαγόρι, Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Ιωάννινα, 2011.

 

 

Μιχάλης Η. Αράπογλου