Κουλούρα του γάμου

Ονομασία
Κουλούρα του γάμου
Πληροφορητής
Τούλα Ποάλα