Κρέας με φασολάκια πράσινα φρέσκα, σχεδόν αποκλειστικά!

Ονομασία
Κρέας με φασολάκια πράσινα φρέσκα, σχεδόν αποκλειστικά!
Πληροφορητής
Άννα Βαρζώκα
Επετειακά
Στο πανηγύρι του Αη Λιά στο Καπέσοβο