ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (1963 - )

Γεννήθηκε στον Ελαφότοπο Ζαγορίου. Τελείωσε το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα­νεπιστημίου Αθηνών και διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για θέματα γλωσ­σολογίας και ιστορίας στον πε­ριοδικό Τύπο και το βιβλίο «ΟΛΥΜΠΙΑ­ΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, 28 ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» με προλόγους από τον τότε Δήμαρχο Αθηναίων Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεώρ­γιο Χουρμουζιάδη.

Βιβλιογραφία

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 485 – 486