ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1864 - 1945)

Καταγόταν από το Μονοδένδρι Ζαγορίου. Ήταν γεωπόνος Καθηγητής της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Η προσφορά του ήταν τέτοια που ονομάστηκε πατέρας της ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα με το επιστημονικό του έργο ασχολήθηκε και με την πολιτική. Εκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων και δύο φορές Γερουσιαστής των Γεωργικών Επιμελητηρίων Ελλάδος. Για ένα διάστημα υπηρέτησε ως Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Γεωργίας.

Υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας. Έγραψε πολλά επιστημονικά έργα και ίδρυσε τα περιοδικά «Γεωργική Πρόοδος» και «Νέα Γεωπονικά» για γεωργικά θέματα. Επίσης, ήταν ο ιδρυτής της Ένωσης Ζαγορισίων Αθηνών.

Έχει γράψει τα ακόλουθα βιβλία :

Ο οίνος, Αθήναι 1903

Η ελαία, Αθήναι 1907

Γνώμαι περί αγροτικής ασφαλείας, Αθήναι 1914

Αι κυριώτεραι βάσεις μιας αληθούς Γεωργικής πολιτικής, Αθήναι 1916

Ο λαχανόκηπος, Αθήναι 1924

Η Γεωργική Εκπαίδευσις στα Δημοτικά Σχολεία, Αθήναι 1929

Τα καλλιεργητικά συστήματα εν Ελλάδι, Αθήναι 1937

Περί αυξήσεως του αγροτικού εισοδήματος των ορεινών κατοίκων της Ελλάδος, Αθήναι 1938

 

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 261 (2000) 10

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 44

Παπαθανασίου Ζήσης, Σπυρίδων Χασιώτης. Ο Ηπειρώτης Πατήρ της Γεωργίας, Εν Αθήναις, 1969

Ταμπάσης Πασχάλης, Πρωτεργάτες της προόδου και του πολιτισμού. Σπύρος Κ. Χασιώτης, ο πατέρας της ελληνικής γεωργίας, Αγροτική Οικονομία 11 (1947), 193-216