ΦΙΤΣΟΣ (ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ήταν γιος εμπειρικού γιατρού από το Ζαγόρι. Ο πατέρας του ασκούσε το επάγελμά του στη Ραψάνη. Στη σχολή της Ραψάνης φοίτησε ο γιος του όταν δίδασκε ο Στέφανος Σταμκίδης στις αρχές του 20ου αιώνα.

Βιβλιογραφία

Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική Συλλογή Λογίων της Τουρκοκρατίας, εισαγωγή - επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, Ιωάννινα, Εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1960,  213

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 164, 171