ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΥΔΟΞΟΣ (1928 - )

Γεννήθηκε στα Άνω Ραβένια Ιωαννίνων. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Φιλολογίας το 1950. Το 1956 διορίστηκε βοηθός στην έδρα της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου εκτός των άλλων καθηκόντων του ασχολήθηκε κυρίως με την οργάνωση της αποδελτίωσης γλωσσικού υλικού κειμένων της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας για τη σύνταξη του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669) του Καθηγητή Ε. Κριαρά. Τη διετία 1964 - 1966 βρέθηκε στο Παρίσι. Παρακολούθησε τα μαθήματα και τα φροντιστήρια του Καθηγητή P. Lemerle. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και το 1967 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το 1969 εκλέχθηκε Έκτακτος Καθηγητής της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας και το 1972 Τακτικός Καθηγητής στην ίδια έδρα. Το πανεπιστημιακό έτος 1979 - 80 διετέλεσε Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπήρξε ακόμη μέλος διαφόρων επιτροπών του Α.Π.Θ. Τέλος, υπήρξε ως τη συνταξιοδότησή του μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ. Συνταξιοδοτήθηκε το 1996 με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Είναι μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας. Είναι ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, του οποίου παλαιότερα διετέλεσε και Πρόεδρος. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα στράφηκαν αρχικά προς τη δημώδη μεσαιωνική ελληνική γραμματεία, σύντομα, όμως, αντικείμενο των ερευνών του έγινε η λόγια μεσαιωνική ελληνική γραμματεία και κυρίως η σπουδή και η κριτική έκδοση των κειμένων της.

Άρθρα :

Παρατηρήσεις στους πρώτους στίχους της «Διηγήσεως παιδιοφράστου των τετραπόδων ζώων », Ελληνικά 17 (1962) 318-324.

Το πρόβλημα του συνεχιστή της χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση, Ελληνικά 18 ( 1964 ) 79-88.

Aus dem leben des michael attaleiates (seine heimatstadt, sein geburts- und todesjahr ), BZ 58 (1965 ) 3-10.

Das geschichtswerk des michael attaleiates, Βυζαντινά 2 ( 1970 ) 251-268.

Το χειρόγραφο αρ. 31 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Ελληνικά 24 ( 1971 ) 321 (323)-336.

Άγνωστα έργα ιταλοβυζαντινού ποιητή του 12ου αιώνα, Ελληνικά 26 (1973 ) 46-66.

Η χειρόγραφη παράδοση του χρονογραφικού έργου του Ιωήλ, Βυζαντινά 8 (1976) 449-461.

Χριστόφορου Ζωναρά, i. Λόγος παραινετικός εις τον υιόν αυτού Κύρον Δημήτριον  ii. Επιστολές, ΕΕΦΣΠΘ 20 (1981) 385-407.

Κάποια προβλήματα της «διατάξεως» του Μιχαήλ Ατταλειάτη, Αφιέρωμα στον Εμμ. Κριαρά, 29-36, ΚΒΕ, Θεσσαλονίκη 1988.

Ανώνυμος λόγος για τον Γρηγόριο Παλαμά(;), Μνήμη Λίνου Πολίτη, ΕΕΦΣΠΘ, 109-115.

Τιμαρίων. Μια νέα ανάγνωση, ΕΕΦΣΠΘ, Τιμητικός τόμος στη μνήμη Σταμάτη Καρατζά, Θεσσαλονίκη 1990.

Ο Ιωάννης Άγγελος Δούκας και η οικογένειά του, Βυζαντινά 17 (1994) 275-288.

Παίδες του Μυροβλύτου, Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου, ΑΠΘ, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας ΜΝΕΣ, 35-39, Θεσσαλονίκη 1998.

Το λεγόμενο «ηθικό ποίημα» του Κωνσταντίνου Μανασσή, Ελληνικά 53 (2003) 7-18

Δημοσιεύματα με συνεργασία

Ευδόξου Θ. Τσολάκη - Βασιλικής Κουφοπούλου, Ιωάννου Καμινιάτου, Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης, Πίνακας Λέξεων, ΚΒΕ, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 24, Θεσσαλονίκη 1992

Βιβλία

Μιχαήλ Γλυκά, Στίχοι ους έγραψε καθ΄ όν κατεσχέθη καιρόν, κριτ. έκδ. Θεσσαλονίκη 1959

Michaelis Attaliatae Historia, recensuit Eudoxos Th. Tsolakis (CFHB L), Athenis MMXI

Το πρόβλημα του συνεχιστή της Χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση. Ο Γεώργιος Λαπίθης και η ησυχαστική έριδα, Θεσσαλονίκη 1964

Συμβολή στη μελέτη του ποιητικού έργου του Κων/νου Μανασσή και κριτική έκδοση του μυθιστορήματός του «Τα κατ’ Αρίστανδρον και Καλλιθέαν», Θεσσαλονίκη 1967

Η συνέχεια της Χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση, Θεσσαλονίκη 1968

Σύμμεικτα, Θεσσαλονίκη

Άγνωστα έργα Ιταλοβυζαντινού ποιητή του 12ου αι., Θεσσαλονίκη 1973

Μεταφράσεις

Ιωάννου Καμινιάτου, Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης (Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια), Έκδ. Κανάκη, Κείμενα βυζαντινής ιστοριογραφίας 10, Αθήνα 2000.

Ιωάννου Σκυλίτζη, Σύνοψις ιστοριών, Τ. Α', (μετάφραση, σχόλια), Έκδ. Κανάκη, Κείμενα βυζαντινής ιστοριογραφίας 17, Αθήνα 2011

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 68