ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (; - 1902)

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, αλλά καταγόταν από το Βραδέτο Ζαγορίου. Ήταν γιατρός, ο οποίος εκπόνησε ιστορικές και ηθογραφικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. Έργα του είναι τα :

Περί της εν Μολοττία της Ηπείρου πόλεως Πασσαρώνος, Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, 1877

Λόγος πανηγυρικός εις τον νεομάρτυρα Γεώργιον, Αθήναι 1885

Ηπειρωτικά, Αττικόν Ημερολόγιον 1886

Περί των εν Ηπείρω ηφαιστείων,Αττικόν Ημερολόγιον 1887

Το Σπήλαιον και η υπόγειος της Γορατζής, Ετήσιον Ημερολόγιον Κ. Σκόκου 1887

Η Δραμπάτοβα και αι εν αυτή διασκεδάσεις των Ιωαννιτών, Αττικόν Ημερολόγιον 1889

 

Βιβλιογραφία

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 340

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 67