ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα αλλά καταγόταν από το Βραδέτο Ζαγορίου. Στα Ιωάννινα έλαβε τη βασική μόρφωση. Ακολούθως μετέβη στην Ιταλία όπου σπούδασε και παρέμεινε μέχρι το θάνατό του.

 

Βιβλιογραφία

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 171