ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1834 - )

Γεννήθηκε και διέμεινε στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου έως το 1947. φοίτησε στις πρώτες πέντε τάξεις του μονοθεσίου Δημοτικού Σχολείου της γενέτειράς του και στην τελευταία τάξη του 4ου Ελισαβέτειου εξαθεσίου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, όπου μετακόμισε η οικογένειά του λόγω των εμφύλιων συγκρούσεων που είχαν επεκταθεί σε πολλές περιοχές της ορεινής Ηπείρου. Μετά την περάτωση των γυμνασιακών σπουδών στη Ζωσιμαία Σχολή το 1954 σπούδασε στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Το 1989 διορίστηκε δάσκαλος στο νομό Ξάνθης και τοποθετήθηκε σε μουσουλμανικό σχολείο της ορεινής περιοχής των Πομάκων. Την περίοδο 1963-65 μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Φεβρουάριο του 1967 έλαβε υποτροφία κι απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Το Μάρτιο του 1983 επιλέχθηκε Σύμβουλος Εκπαίδευσης Εξωτερικού, υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία των Ελληνικών Σχολείων στη Γαλλία κι έπειτα στην Ελβετία με συμβουλευτικά, εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα. Ακολούθως, τοποθετήθηκε με απόσπαση στην Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι. Από το 1986 έως συνταξιοδότησή του το 1995 υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες παιδαγωγικού, ψυχολογικού, κοινωνιολογικού και λαογραφικού περιεχομένου σε περιοδικά, εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων και εφημερίδες.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

Η δημοτική μας γλώσσα και οι αγώνες για την καθιέρωσή της, Σχολείο και Ζωή 7 – 8 (1964)

Για μια καθιέρωση νέου τρόπου αξιολόγησης των ικανοτήτων των μαθητών, Σχολείο και Ζωή 5 – 6 (1966)

Η ιδιοτυπία της διδακτικής ενέργειας στα μουσουλμανικά σχολεία, Επιστημονικό Βήμα του Διδασκάλου, Νοέμβριος - Δεκέμβριος (1966)

Εναλλακτικές δυνατότητες για τους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο. Συμπεράσματα και προτάσεις, Πρακτικά Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, Αθήνα, Έκδ. Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, 1987

Θέσεις και προτάσεις για τη δοκιμαστική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, Πρακτικά Α’ Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, Αθήνα, Έκδ. «Φήμιος» Ιθάκης, 1989

Το ενιαίο Σχολείο στον Ευρωπαϊκό χώρο. Πρόταση για την καθιέρωσή του στη χώρα μας, Επιστημονικό Βήμα του Διδασκάλου, 3 (Φθινόπωρο 1991)

Η εισαγωγή των μαθημάτων ειδικόττηας στην Α/βάθμια εκπαίδευση : προβλήματα και προοπτικές, Νεοελληνική Παιδεία, 24 (Άνοιξη 1992)

Σχολική επίδοση και ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών και αλλοδαπών μαθητών, Ελεύθερο Παιδαγωγικό Βήμα, 2 (Μάϊος – Ιούνιος 1994)

Έργα του είναι :

Η ζωή μας και η ιστορία μας. Στοιχεία πολιτισμού (σε συνεργασία), Ιωάννινα, Έκδ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1989 (1991, 1992, 1993)

Η Μορφωτική Σχέση, Αθήνα, Έκδ. Gutemberg, παιδαγωγική σειρά, 1995 (Μετάφραση από τη γαλλική γλώσσα του βιβλίου με τίτλο «La relation educative» του Marcel Postic)

Στα βυζαντινά χρόνια, βοήθημα Ιστορίας για το μαθητή Ε’ Δημοτικού, Αθήνα, Έκδ. Σμυρνιωτάκης, 1998

Στα νεότερα χρόνια, βοήθημα Ιστορίας για το μαθητή ΣΤ’ Δημοτικού, Αθήνα, Έκδ. Σμυρνιωτάκης, 1998

Η μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, Έκδ. Σμυρνιωτάκης, 1998

Στα αρχαία χρόνια, βοήθημα Ιστορίας για το μαθητή Δ’ Δημοτικού, Αθήνα, Έκδ. Σμυρνιωτάκης, 1999

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου σε κρίση, Αθήνα, Έκδ. Γρηγόρη, 2013