ΤΙΣΑΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καταγόταν από τους Φραγκάδες Ζαγορίου. Το αρχικό του όνομα ήταν Καραγιαννόπουλος. Σπούδασε στο Βουκουρέστι και ήταν μαθητής των Φωτιάδη και Δούκα, όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση. Τότε διέκοψε τις σπουδές του κι επέστρεψε στην Ελλάδα. Έλαβε μέρος στη μάχη στο Μανιάκι της Πελοποννήσου. Ήταν Γραμματέας του Παπαφλέσσα. Αργότερα, όταν ανέλαβε τις τύχες της χώρας ο Καποδίστριας, αποτέλεσε έναν από τους πρώτους συνεργάτες του λόγω της πλατιάς μόρφωσής του.

Το 1839 έγινε για πρώτη φορά Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση που σχημάτισε ο Όθωνας σε μια πολύ κρίσιμη για τα οικονομικά της χώρας εποχή. Στο αξίωμα αυτό επέδειξε τιμιότητα τέτοια που τον έκανε να παραιτηθεί, όταν ο επιτετραμένος της Γαλλίας Λαγκρενέ τον πίεσε να απαλλάξει από τις φορολογικές υποχρεώσεις κάποιον προστατευόμενό του. Διετέλεσε για ένα διάστημα Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών – Πειραιώς, αλλά παραιτήθηκε για να αφοσιωθεί στην απελευθέρωση της Ηπείρου κι έπειτα της Κρήτης. Ωστόσο, οι λανθασμένες τακτικές της ηγεσίας και η συνακόλουθες αποτυχίες τον απογοήτευσαν πολύ. Χρημάτισε για ένα διάστημα Υπουργός των Ναυτικών και Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πέθανε περίλυπος που δεν είδε την πατρίδα του απελευθερωμένη.

Βιβλιογραφία

Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις : Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, 1936, 175

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ζαγοριακά οις προσετέθησαν και τινά περί Ηπείρου / Υπό Ιωάννου Λαμπρίδου, δαπάνη Ιω. Κασσανδρέως. Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου της Αυγής, 1870, 59

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Τεύχος Όγδοον : Ζαγοριακά, Μέρος Α, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη, 1889, 59

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 235

Πατσέλης Νικόλαος Β., Γεώργιος Τισαμενός, Ηπειρωτική Εστία 8 (1959), 191-198