ΤΑΤΑΝΗΣ ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (1782 - 1852)

Γεννήθηκε στα Πάνω Σουδενά Ζαγορίου. Φοίτησε στη Μπαλαναία Σχολή, όπου είχε διδασκάλους τον Κοσμά Μπαλάνο και τον Κωνσταντίνο Καμινάρη. Κατόπιν, έγινε για ένα διάστημα γραμματικός του Μουχτάρ Πασά. Ακολούθως, αναχώρησε για τη Μολδοβλαχία και τη Γερμανία για μερικά χρόνια. Επέστρεψε στην πατρίδα του 1810 και ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία. Δείγμα της παιδείας του αποτελεί το επίγραμμά του για την έκδοση του Θουκυδίδη, που εκδόθηκε το 1802 στη Βενετία :

Μη συ γε τουντεύθεν δη άχνοιο ως προπάροιθεν,

ήδη ευμοιρών Θουκυδίδοιο βίβλου,

η τυπόθεν μετά ρα πολλών άλλων ανακύπτει

ανδρών κρατίστων Ζωσιμάδων εράνω.

 

Βιβλιογραφία

Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική Συλλογή Λογίων της Τουρκοκρατίας, εισαγωγή - επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, Ιωάννινα, Εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1960,  202

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 164, 171

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 982

Παπακώστας Άγγελος Ν., Η συμβολή του Ζαγορίου στην Επανάσταση του Εικοσιένα, Νέος Κουβαράς 3 (1965) 1966, 12-88