ΤΑΓΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1848 - 1905)

Γεννήθηκε στο Μονοδένδρι Ζαγορίου και ήταν ο μικρότερος από τα αδέρφια Τάγη. Αφού έμαθε τα πρώτα γράμματα στο χωριό του μετέβη στην Αθήνα και εισήχθη στη Ριζάριο Σχολή. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του σπούδασε φιλολογία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο κι ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Γερμανία.

Έπειτα προσκλήθηκε ως Καθηγητής από το Γυμνάσιο Τραπεζούντας, όπου δίδαξε στην Τραπεζούντα για δύο χρόνια. Ακολούθως μετέβη μετά από πρόσκληση του αδερφού του Θεοχάρη στην Κωνσταντινούπολη και δίδαξε στο Λύκειο Αν. Τάγη, στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο για 15 χρόνια, ενώ δίδαξε ελληνικά, ιστορία και φιλοσοφία και στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο.

Παντού κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των μαθητών του, τους οποίους έκανε να αγαπήσουν μέσα από τη διδασκαλία των αρχαίων δραμάτων και της ιστορίας τον αρχαίο κόσμο, τον οποίο και ο ίδιος λάτρευε. Ωστόσο, στην προσωπική του ζωή δε στάθηκε τυχερός γεγονός που τον οδήγησε σε μεγάλη μελαγχολία και οδύνη και στο τέλος της ζωής του.

Βιβλιογραφία

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 981

Χ.σ., Νεκρολογία Φιλίππου Τάγη, Η Ήπειρος, 1 (1910), 44 - 46