ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1806 - 1890)

Γεννήθηκε στο Κουκούλι Ζαγορίου. Έλαβε τη βασική εκπαίδευση στα Ιωάννινα και υπήρξε μαθητής του Αναστάσιου Σακελλάριου. Κατόπιν, σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία της Κέρκυρας, στη Γενεύη, όπου απέκτησε πτυχίο φυσικών επιστημών, και στο Παρίσι, όπου φοίτησε στην ανώτερη σχολή μηχανικών και την πολυτεχνική σχολή. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε ως Καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων, ως Υφηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1855 ως Τακτικός Καθηγητής στην έδρα της Πειραματικής Σχολής.

Ανέπτυξε σημαντικό συγγραφικό έργο, καθώς δημοσίευσε σε γαλλικά περιοδικά μελέτες για νέα όργανα στη διδασκαλία της φυσικής. Οι μελέτες του με τίτλο «Επιστημονικά παράδοξα» και «Περί των γνώσεων και των δοξασιών των αρχαίων και των νεωτέρων ως προς τα φυσικά φαινόμενα και των μεθόδων του ερευνάν αυτά» δημοσιεύτηκαν το 1864 και στα ελληνικά.

Βιβλιογραφία

Βιζουκίδης Περικλής, Η συμβολή των Ηπειρωτών εις το έργον του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηπειρωτικά Χρονικά 12 (1937) 7

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 178

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Τεύχος Όγδοον : Ζαγοριακά, Μέρος Α, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη, 1889, 59

Μακρής Ευρυπίδης Π., Κουκούλι Ζαγορίου. Ένα παλιό αρχοντοχώρι οχτώ αιώνων, Ιωάννινα, 2005, 147

Παπαδόπουλος Βρετός Ανδρέας, Νεοελληνική Φιλολογία : ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν / συντεθείς υπό Ανδρέου Παπαδοπούλου Βρετού, T. B'. Εν Αθήναις: Τύποις και αναλώμασι Λ. Δ. Βιλαρά και Β. Π. Λιούμη, 1857, 338

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 62 - 63