ΡΑΦΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. (1940 - )

Γεννήθηκε στην Καβάλα, αλλά κατάγεται από τη Λάιστα Ζαγορίου. Είναι γιος του Ελευθερίου Ράφτη. Ολοκλήρωσε τις Γυμνασιακές σπουδές στο Γυμνάσιο Αρρένων Καβάλας το 1958. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κι έλαβε το πτυχίο Νομικής το 1963. Εκπλήρωσε τη 28μηνη στρατιωτική θητεία του στην αεροπορία ως έφεδρος σμηνίας (1963 - 1966). Μετά από εξετάσεις στον Αρειο Πάγο απέκτησε αδεία δικηγορίας το 1966. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο «Οικονομική Επιστήμη» στα πανεπιστήμια της Γερμανίας (Tübingen 1966-1969) και Konstanz (1970-1971) και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες στον κλάδο της Οικονομιίας.

Διορίστηκε ως βοηθός στην Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 1971 και προήχθη σε επιμελητή το 1973. Την ίδια χρονιά εκπόνησε υφηγεσία και αναγορεύτηκε σε υφηγητή. Ένα χρόνο αργότερα εκλέχτηκε ως Έκτακτος Καθηγητής με τριετή θητεία. Το 1979 εκλέχτηκε ως Τακτικός Καθηγητής στην Β΄ έδρα Πολιτικής Οικονομίας, όπου δίδαξε από το 1971 έως το 2007, όταν και συνταξιοδοτήθηκε. Επιπρόσθετα, δίδαξε στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1974-1978) κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του.

Γνωρίζει τη Γαλλική, τη Γερμανική, την Αγγλική, την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα

Τα σημαντικότερα επιστημονικά του έργα είναι :

Verschiebungen der Wirtschaftsstruktur im Wachstumsprozess Griechenlands 1953-1968, Konstanz, 1971 (διδακτορική διατριβή)

Θεωρητικά προβλήματα ισορροπίας της ανοικτής οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 1973, (μελέτη υφηγεσίας)

«Systematische Inhaltsanalyse», Τιμητικός τόμος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. εις μνήμην Β. Βογιατζή, Θεσσαλονίκη, 1973

Η αλληλεξάρτηση των οικονομικών μεγεθών δύο αγορών συμπληρωματικών ή ανταγωνιστικών αγαθών, Θεσσαλονίκη, 1973,

Νομισματικαί Μελέται: [α) Η ανάλυση των εισοδηματικών μεταβολών εις την ελληνικήν οικονομίαν (σελ. 3-13), β) Ανάλυση της προσφοράς χρήματος (σελ. 17-58), γ) Προβλήματα αναλύσεως των μεταβολών της χρηματικής κυκλοφορίας (σελ. 61-75), δ) Η ταυτότης των συναλλαγών στην ελληνική οικονομία (σελ. 79-95)], Θεσσαλονίκη, 1974

«Αι εποχιακαί διακυμάνσεις εις την ελληνικήν βιομηχανίαν», στο Μηνιαίο Δελτίο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έτους 1974 (τεύχος 1)

Η θεωρία εισροών - εκροών εις την υπηρεσίαν της επιχειρήσεως, Θεσσαλονίκη, 1974

«Die Imput-Output Tabelle», Τιμητικός τόμος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. εις μνήμην Κ. Καραβά, Θεσσαλονίκη, 1974,

 «Μελέται Οικονομικής Αναλύσεως»: (α) Η πολιτική του κρατικού ελλείματος και του εξισωμένου προϋπολογισμού», β) «Αι επιδράσεις μέτρων τινών της δημοσιοοικονομικής πολιτικής επί της εσωτερικήςισορροπίας», γ) «Κάθετος διάρθρωσις αγορών και φορολογικαί επιπτώσεις», δ) «Εμπορική διαμεσολάβησις και επιπτώσεις των εμμέσων φόρων», Θεσσαλονίκη, 1974

 «Αι μεταπολεμικαί τάσεις αναδιαρθρώσεως της ελληνικής οικονομίας»,  στο Μηνιαίο Δελτίο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έτους 1974 (τεύχος 7),

Les multiplicateurs des actifs financiers, Spoudai, Τόμος ΚΘ΄, τεύχος 1, Πειραιάς, 1979,

Einige kritische Bemerkungen zun Thema “Nominale und reale Einkommens­multiplikatoren”, Spoudai, Τόμος ΚΘ΄, τεύχος 2, Πειραι­άς, 1979,

 «Η οικονομία της Μακεδονίας», στον Τόμο - Αφιέρωμα Τεσσαρακονταετηρίδος «Μακεδονία - Θεσσαλονίκη» της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1980,

Die Problematik der griechischen Zahlungsbilanz unter dem Gesichtspunkt einer Europ|ischen Gemeinschaft-Mitgliedschaft, στον συλλεκτικό τόμο «Grie­chen­land und die Europ|ische Gemeinschaft: Auswirkungen der Vollmitgliedschaft Griechenlands in die Europ|ische Gemeinschaft auf die griechische Wirtschaft», εκδ. W. Gumpel, München-Wien, 1980

«Η χρησιμοποίηση της Συμβολικής Λογικής στην ανάλυση της δικαιϊκής σκέψεως», στο «ΝΟΜΟΣ», Επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ, Χαριστήρια στον καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη, Θεσσαλονίκη, 1991

 Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής: Παραδόσεις για φοιτητές της Νομικής, Θεσσαλονίκη, 1977

Θεωρία και Πολιτική του Χρήματος τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη, 32003

Θεωρία και Πολιτική του Χρήματος τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη, 32003

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη, 62004

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη,  62005

Μακροοικονομική Λογιστική, Θεσσαλονίκη, 42005

Εισαγωγή στην Θεωρία της Επιστήμης, Θεσσαλονίκη, 22001.

 

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 56