ΡΑΦΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΡ.

Καταγόταν από τη Λάιστα Ζαγορίου. Σπούδασε Νομικά και άσκησε τη δικηγορία στην Καβάλα. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Αυστρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προς την Ελληνικήν Επανάστασιν (1821 – 1825)», η οποία εκδόθηκε ως 15ος τόμος της σειράς Επιστημονικών Δημοσιεύσεων «JUS GENTUM».

Εξέδωσε κατόπιν και τα βιβλία :

Νομικαί ενασχολήσεις, 1979

Περί θαλασσίων λειών και λειοδικείων διαρκούντος του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος των Ελλήνων (1821 – 1830), Θεσσαλονίκη 1980

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 55