ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. (; - 1897)

Γεννήθηκε στην Αρίστη Ζαγορίου. Τα στοιχεία που διασώζονται γι’ αυτόν είναι ελάχιστα και περιορίζονται σε όσα καταγράφει η νεκρολογία του, η οποία δημοσιεύτηκε στη «Φωνή της Ηπείρου την 1η Αυγούστου 1897. Σπούδασε στη Ζωσιμαία Σχολή και δίδαξε για πολλά χρόνια στο Ζαγόρι. Έπειτα δίδαξε στη Μακεδονία, στο Αϊδίνιο και στη Σμύρνη, όπου παρέμεινε για είκοσι χρόνια στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο και στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια του Αρών. Στη Σμύρνη κέρδισε την εκτίμηση όλων και εξέδωσε μεγάλη αριθμητική, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα ελληνικά σχολεία της Ανατολής. Έπασχε από διαβήτη και ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος.

Βιβλιογραφία

Πέτσας Φ. Μ. – Σαραλής Γ. Α., Αρίστη και Δυτικό Ζαγόρι, Αθήναι 1982, 322

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 53