ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (μέσα 18ου αι. - 1823)

Καταγόταν από το Καπέσοβο Ζαγορίου. Η οικογένειά του προσέφερε σημαντικές ευεργεσίες σε ολόκληρη την περοχή του Ζαγορίου. Ο Μιχαήλ Περδικάρης βεβαιώνει ότι ο «μέγας και κλεινός» Καπεσοβίτης γιατρός σπούδασε στη «Φραγκίαν», διαφωνώντας με τους Ιωάννη Λαμπρίδη και Δημ. Πατσέλη ότι ήταν εμπειρικός, «αυτοδίδακτος» γιατρός. Ενδεχομένως ο Χριστόδουλος Πασχάλης να γνώριζε αρκετά μυστικά των βικοϊατρών και τα βότανα της πε­ριοχής της χαράδρας του Βίκου στο Ζαγόρι, τα οποία τον βοηθούσαν στη θεραπεία των ασθενών. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Μιχαήλ Περδικάρης, στηριζόταν στις γνώσεις και την εμπειρία που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του στα Πανεπιστήμια της Δύσης.

Υπήρξε γιατρός και «μεσάζων μυστικοσύμβουλος» των Σουλτάνων Αβδούλ Χαμίτ του Α' (1774-1789) Σελήμ του Γ' (1789-1807), Μουσταφά του Δ' (1807-1808) και Μαχμούτ του Β' (1808-1819). Μετα τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 φυλακίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πέθανε από δυσεντερία το 1823.

Βιβλιογραφία

Παπαγεωργίου Γ., Προσπάθειες για την ίδρυση «Πανεπιστημίου» στην επαρχία Ζαγορίου τις παραμονές της ελληνικής επανάστασης (1813-1820), Πρακτικά Δευτέρου Συμποσίου Λόγου Ο λόγος για το Ζαγόρι (Ιωάννινα 19-20 Νοεμβρίου 1988), Ιωάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1988, σ. 35 (Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ζαγορίου, 12)