ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1898 - 1978)

Γεννήθηκε στο Μεσοβούνι του Ζαγορίου. Παρακολούθησε τα πρώτα χρόνια μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και συ­νέχισε στο Σχολαρχείο της Βήσσανης. Ακολούθως, φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανε­πιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε Σχολάρχης στο Βασι­λικό Πωγωνίου και ύστερα Καθηγητής στο Γυμνάσιο Πωγωνιανής, στον Πει­ραιά και στη Ριζάρειο Σχολή, μέχρι το 1939, όταν επιστρατεύθη­κε. Στον πόλεμο του 1940 υπηρέτησε στην VIII Μεραρχία του Κατσιμήτρου και του απο­νεμήθηκε το μετάλλιο του «Χρυσού Σταυρού του Φοίνικος μετά δύο ξιφών». Συνελήφθη από τους Γερμανούς, αλ­λά κατόρθωσε να διαφύγει από το στρατόπε­δο Χαϊδαρίου. Από το 1942 ως το 1946 δίδαξε στο Γυ­μνάσιο Πωγωνιανής κι ακολούθως σε διάφορα Γυμνάσια, ενώ διετέλεσε Γυμνα­σιάρχης στο Γυμνάσιο Τσοτυλίου Κοζάνης, από όπου συνταξιοδοτήθη­κε.

Από τα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία. Έλαβε μέρος σε λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος και πήρε το Α' βραβείο με το διήγημα «Στα χαλάσματα». Από το 1918 υπήρξε συνεργάτης στη «Διάπλαση των Παίδων» γράφοντας ιστο­ρίες από τη ζωή του χωριού, παιδαγωγικούς μύθους, παραμύθια κ. ά., ενώ δημοσίευσε άρθρα, μελέτες, κρι­τικές στον «Ηπειρωτικό Αγώνα», το «Ηπειρωτικόν Μέλλον», την «Ηπειρωτική Εστία», τη «Βό­ρειο Ήπειρο» καθώς και στο Δελτίο της Εταιρείας Ελλήνων Φιλο­λόγων «Πλάτων». Χαρακτηριστικά αναφέρονται :

 Ο Κοραής και ο Καποδί­στριας ως εθνικοί παιδαγωγοί, Νέα Εστία 1928.

 Τα Σώπικα ήτοι η συνθηματική γλώσσα των Βαγενάδων της Β. Ηπείρου, Ηπειρωτικά Χρονικά 1933.

Συμβολή εις το Τοπωνυμικόν του Πωγωνίου, Ηπειρωτικά Χρονικά 1933.

Παλαιογραφικά εκ Πωγωνίου, Ηπειρωτική Εστία 1953.

Μία ενθύμησις δια την επανάστασιν του Γκιωλέκα, Ηπειρωτική Εστία 1953.

Το 1964 εκδόθηκε το «Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπεί­ρου» Κοσμά Θεσπρωτού και Αθανασίου Ψα­λίδα, με «Προλεγόμενα και σημειώσεις Αθαν. Χ. Παπαχαρίση» από την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών.

Βιβλία του είναι τα :

Ευριπίδεια, Αθήνα 1968

Φωναί από την Αρχαιότητα, Αθήνα 1969

Ιαμβογράφοι, Αθήνα 1971

Ιστορίες (2η έκδοση), Αθήνα 1971

Εκδόσεις στον «Πάπυρο»:

Τραγωδίες Ευριπίδου, μεταφράσεις στη δημοτική και σχολιασμοί:

Ιφιγένεια η εν Ταύροις, 1952

Μήδεια, 1953

Ηλέκτρα, 1954

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, 1954

Εκάβη, 1958

Φοίνισσαι, 1960

Ανδρομάχη, 1962

Ιππόλυτος, 1965

Κύκλωψ, 1966

Ικέτιδες, 1968.

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 261 (2000) 11

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 144

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 49 - 50

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 341 - 342