ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ Μ. (1883 - 1960)

Πολιτικός μηχανικός από το Μονοδένδρι Ζαγορίου. Ήταν Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνέβαλε σαν σύμβουλος των Εθνικών Σιδηροδρόμων στην κατασκευή του υπογείου σιδηροδρόμου από την Πλατεία Ομονοίας μέχρι την Πλατεία Αμερικής. Συνέγραψε αρκετές μελέτες.

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 261 (2000) 11