ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (; - 1840)

Γεννήθηκε στο Μακρύνο Ζαγορίου και φοίτησε στην Μπαλαναία Σχολή με δάσκαλο τον Κοσμά Μπαλάνο. Αφού αποφοίτησε δίδαξε τα Ελληνικά μαθήματα σε διάφορα χωριά του Ζαγορίου. Έπειτα, δίδαξε στα Γρεβενά και την περίοδο 1829 – 1838 στο Φροντιστήριο των Τρικάλων. Επέστρεψε στο χωριό του με την οικογένειά του, όπου έζησε μέχρι το θάνατό του.

Βιβλιογραφία

Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, 1960, 162

Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις : Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, 1936, 230

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 164

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 235

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 44