ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ (1908 - 1985)

Γεννήθηκε στον Ελαφότοπο Ζαγορίου. Τελείωσε τη Βαλάνειο Σχολή και τη Ζω­σιμαία Σχολή Ιωαννίνων και κατόπιν φοίτησε στη Σχολή Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε μέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και υπηρέτησε ως Καθηγητής στη Μέση Εκπαί­δευση στο Γυμνάσιο της Πωγωνιανής, στο Γυμνάσιο Αρρένων των Ιωαννίνων, στη Ζω­σιμαία Σχολή, στο ΙΓ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και στο Αβερώφειο Γυμνάσιο Αλε­ξάνδρειας (1938-1939). Διετέλεσε Γυμνα­σιάρχης στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Το 1955 μετακόμισε από τα Ιωάν­νινα στην Αθήνα, όπου και έζησε μέχρι το θάνατό του.

Από νεαρή ηλικία δημοσίευσε κείμενα σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά («Θησαυρός», «Επιστημονική Ηχώ», «Φωνή του Πωγωνίου», «Ηπειρωτικός Αγών», «Εθνικός Αγών», «Ηπειρωτικό Μέλλον», «Ελεύθε­ρο Βήμα», «Ταχυδρόμος-Ομόνοια της Αλεξάν­δρειας») με θέματα επιστημονικά, λαογραφι­κά, ιστορικά κι άλλα πολιτισμικού και γενι­κού ενδιαφέροντος. Υπήρξε ανταποκρι­τής του «Ελευθέρου Λόγου». Έκανε διαλέξεις για τα συστατικά του ατόμου, το χημικό πόλεμο, τον επιστημονικό δρόμο προς την ατομική βόμβα. Εξέδωσε σχολικό σύγγραμμα με προ­βλήματα Ανόργανης και Οργανικής Χημείας. Υπήρξε μέλος της Ένωσης Απο­δήμων Ελαφοτόπου, της Ένωσης Ζαγορισίων Αθηνών και της Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αλλά και του Σώματος των Ελλή­νων Προσκόπων ως Έφορος της Περιφέρειας Ιωαννίνων. Μάλιστα, τιμήθηκε με μετάλλιο από τον Βα­σιλέα Παύλο.

Κείμενά του είναι και τα :

Η Αββακούμειος Ιερατική Σχολή της Νή­σου των Ιωαννίνων.

Ελαφότοπος Ζαγορίου.

Κληροδοτήματα Ζαγορισίων Ευεργετών.

 

Βιβλιογραφία

Σιούτης Πάνος, «Ελαφότοπος Ζαγορίου» του Πελοππίδα Οικονομίδη, Το Ζαγόρι μας 17 (1979), 8

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 42

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 303 -304