ΝΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (1770 - )

Γεννήθηκε στο Καπέσοβο Ζαγορίου. Μεγάλωσε σε εύπορο περιβάλλον και έμαθε γράμματα. Σε ηλικία 16 ετών έχασε τον πατέρα του από δηλητηρίαση. Εικάζεται ότι τον δηλητηρίασε ο γιατρός του μετά από εντολή του Αλή Πασά. Ο Αλέξιος εξακολούθησε τις σπουδές του και προσλήφθηκε από τον Αλή. Οι  υπηρεσίες του ήταν τόσο σημαντικές με αποτέλεσμα να  γίνει ένας από τους διαχειριστές της περιουσίας του. Από το 1819 είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία και δραστηριοποιήθηκε κατά την Επανάσταση. Το 1822  κατέφυγε στο Μεσολόγγι και συμμετείχε στην προσπάθεια δημιουργίας ελληνοαλβανικής συμμαχίας, η οποία όμως απέτυχε. Τον ίδιο χρόνο διορίστηκε από την Προσωρινή Διοίκηση πολιτικός διοικητής της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να καταπολεμήσει μαζί με τον στρατιωτικό διοικητή Παλάσκα τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Ωστόσο, συνελήφθη από τους άντρες του τελευταίου κι εκτελέστηκε.

Βιβλιογραφία

Κίτσου – Πιτούλη Χριστίνα, Μικρή συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργου του Αλέξη Νούτσου. (Συνοπτική αναφορά στο αρχείο Σταύρου και σε ορισμένες άλλες πηγές), Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 1-21, 158-178, 370-392, 485-502, 589-605

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Τεύχος Ένατον : Ζαγοριακά, Μέρος Β, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη, 1889, 27 - 29

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 227

Πρωτοψάλτης Ε. Γ., Αλέξης Νούτσος, Πειραϊκή – Πατραϊκή 9 (1963) τχ. 94, 9, 16