ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (; - 2009)

Καταγόταν από τους Ασπραγγέλους (Δοβρά) Ζαγορίου. Ήταν Ειρηνοδίκης Αθηνών. Διακρίθηκε για το ήθος του και τη δικαιοσύνη του. Είχε πλούσια νομική παιδεία, εργατικότητα και άριστη συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Υπήρξε μέλος της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της Ελλάδος.

Παράλληλα, το διάστημα 1952 – 1953 υπήρξε συνεκδότης του περιοδικού «Ηπειρωτικές Σελίδες».

Βιβλία του είναι τα :

Περί μικροδιαφορών (συνεργασία με Κ. Ι. Κουτουρίση), Αθήναι 1967

Δικονομικά τινά ζητήματα εκ της περί προστασίας της επαγγελματικής στέγης νομοθεσίας, Αθήναι 1969

Τύχη απαράδεκτης ασκηθείσης αγωγής, Αθήναι 1970

Ανέκκλητοι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, Αθήναι 1970

Προβλήματα βεβαιωτικού όρκου, Αθήναι 1974

Ο νέος κώδιξ οδικής κυκλοφορίας (επιμέλεια), Αθήναι 1977

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 38