ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1944 - )

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, αλλά κατάγεται από τα Κάτω Πεδινά (Κάτω Σουδενά) Ζαγορίου. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και αποφοίτησε με βαθμό «Άριστα». Συμμετείχε από τα φοιτητικά του χρόνια σε ερευνητικές μελέτες στο τμήμα της Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ εκπόνησε και διδακτορική διατριβή. Έλαβε την ειδίκευσή του στην Εσωτερική Παθολογία και στη Ρευματολο­γία/Ανοσολογία στις ΗΠΑ (Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Georgetown Washinghton DC) και τα Νοσοκομεία του Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας στο San Francisco).

Εργάστηκε από το 1976 στο Εθνικό Ινστι­τούτο Υγείας των ΗΠΑ (ΝΙΗ) ως έμμισθος επιστημονικός συνερ­γάτης, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Georgetown ως Επίκουρος και στη συνέχεια άμισθος Καθηγητής Παθολο­γίας και ως Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του τμήματος της Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημοσίευσε εκατοντάδες εργασίες σε περιοδικά του εξωτερικού (υπό διεθνή κρίση). Αναλυτικά: 104 κλινικές μελέτες, 110 εργαστηριακές με­λέτες, 43 άρθρα σύνταξης - Ανασκοπήσεις και 21 ενδιαφέροντα περιστατικά - Γράμματα στον εκδότη. Συμμετείχε σε πολλά διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, ενώ οι αναφορές του στη διεθνή βιβλιογραφία ξεπερνούν τις 4000. Είναι Διευθυντής σύνταξης σε τρία διεθνή επιστημο­νικά περιοδικά, μέλος της συντακτικής επι­τροπής σε 8 διεθνή περιοδικά και ειδικός σύμβουλος - κριτής σε 23 περιοδικά. Η πα­ρουσία του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και Πανεπιστήμια ως προσκεκλημένου ομι­λητή είναι συνεχής και πολυάριθμη.

Το 1987 τιμήθηκε με το «Βραβείο Alessandro Robecci» από την «European League Against Rheumatism (EULAR), το 1992 ως Εταίρος του Βασιλικού Κολλεγίου των Ιατρών της Αγγλίας και το 1993 με το «Βραβείο Ευρώπης – Αυστραλίας για την Ιατρική Έρευνα». Από το 1989 είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Από το πλούσιο έργο του ενδεικτικά αναφέρονται τα :

Υπάρχει τουλαραιμία εις την Ελλάδα ; (με συνεργασία και άλλων) Αθήναι 1970.

Έλεγχος επί της επιβραδυνομένης υπερευαισθησίας έναντι της τοξοπλασμίνης δια δερμαντιδράσεως FRENKEL επί σμηνιτών της ελληνικής αεροπορίας (σε συνεργασία με άλλους), Αθήναι 1970

Η επιβραδυνομένη υπερευαισθησία έναντι της τοξοπλασμίνης εν σχέσει προς την ηλικίαν και το φύλον (σε συνεργασία με άλλους), Αθήναι 1970.

Έλεγχος της επιβραδυνομένης υπερευαισθησίας έναντι της τοξοπλασμίνης εις άτομα 0-14 ετών (σε συνεργασία με άλλους), Αθήναι 1971.

Έρευνα της επιβραδυνομένης υπερευαισθησίας έναντι της P. TULARENSIS επί ελληνικού πληθυσμού, Αθήναι 1971

Έλεγχος της αμέσου υπερευαισθησίας έναντι της πενικιλλίνης επί των υπερηλίκων (σε συνεργασία με άλλους), Αθήναι 1972.

Αυτοανοσία και βραδείς ιοί (σε συνεργασία με άλλους), Αθήναι 1976.

Μυέλωμα ελαφρών αλύσεων σε ασθενή με σύνδρομο του SJOEGREN.

Σύνδρομο του SJOEGREN συνδυάζεται με το αντίγονο HLA – DM3

Έρπης ζωστήρας σε ασθενείς με συστηματικό ευθηματώδη λύκο

Αυξημένος κίνδυνος λευμφώματος σε σύνδρομο SICCA

Ηχοκαρδιακή διάγνωση καρδιακών ανωμαλιών στη σκληροδερμία και συναφείς ασθένειες

Αυτοανοσία

Ρευματικά Νοσήματα

Ανοσοϊντερφερόνη στο αίμα ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα

Γαλακτικό οξύ στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με συστηματικό ευθηματώδη λύκο

Σύγχρονες απόψεις για το σύνδρομο του SJOEGREN

Οδηγός για κλινική εξέταση, 1982.

Σύγχρονη παθολογία, 1983.

Βασικέ ς αρχές Παθοφυσιολογίας (με συνεργασία άλλων), 1984

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 36 - 38

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 269-270