ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1906 - 1974)

Γεννήθηκε στο Δίλοφο Ζα­γορίου. Εδώ διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα. Αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή και κατόπιν σπούδασε Ιατρική στο Παρίσι. Ήταν εσωτερικός γιατρός στους διακεκριμένους Καθηγητές της Ιατρικής Αμπραμί και Λομπρί. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα συνεργάστηκε με τον Καθηγητή Βλαδ. Μπένση. Διετέλεσε υφηγητής και έπειτα έκτακτος Καθηγητής Παθολογίας, διδάσκον­τας καρδιολογία στην έδρα της Β' Παθολογικής Κλινικής. Από το 1961 υπηρέτησε ως Τακτικός Καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μέχρι το θάνατό του. Ίδρυσε την «Καρδιολογική εταιρεία» της Αθήνας, Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο και πλήρες καρδιολογικό εργαστήριο. Ήταν μέλος επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αντιπροσώπευσε πολλές φορές την Ελλάδα σε διεθνή καρδιολογικά συνέδρια.

Έζησε την ηπειρωτική παράδοση στα Ιωάννινα κι έλαβε μια ουμανιστική και πνευματική αγωγή που επηρέασε όλη την πορεία του. Υπήρξε ιδεαλιστής και τοπολάτρης, ενώ προέβαλλε πάντα την αληθινή αποστολή του ανθρώπου, αναζητώντας το ξεχωριστό. Άφησε σημαντικό κληροδότημα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής επιδιώκοντας έμπρακτα την επιστημονική τελείωση των νεοελλήνων και έχει ενταχθεί στους Μεγάλους Ηπειρώτες Ευεργέτες. Ήταν γνώστης της Ελληνικής και Γαλλικής φιλοσοφίας και λογοτεχνίας και ανήκε σε έναν πνευματικό κύκλο, που τον αποτελούσαν οι Σεφέρης, Καραντώνης, Κατσίμπαλης, ο ζωγράφος Κυριάκος Γκίκας και άλλοι.

Το έργο του αποτελείται από πολυάριθμες μελέτες, άρθρα και αυτοτελή έργα. Από τα τελευταία ξεχωρίζουν τα «Γλυκοσαυρία της υποφύσεως» (1935), «Συμβολή της ηλεκτροκαρδιογραφίας εις την διάγνωσιν του στηθαγχικού συνδρόμου» (1940), «Τα τοιχωματικά ανευρύσματα της καρ­δίας», «Η στεφανιαία νόσος εν Ελλάδι», «Η σύγχρονος καρδιολογία και η προοπτική αυτής», Αθήναι 1962

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 262 (2000) 10

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 395

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 35

Τσέτσης Χρήστος, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Το Πάπιγκο 78 (2007) 26