ΜΙΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ή ΓΙΑΝΚΟΣ (1790 - 1837)

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν γιος του Ζαγορισίου Αλεξίου Μίσσου. Διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα και την αραβική Φιλολογία στην Κωνσταντινούπολη κι έπειτα μετέβη στη Βλαχία, όπου διετέλεσε για πολλά χρόνια Υπουργός. Έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας κι έλαβε μέρος στην επανάσταση που έλαβε χώρα στην περιοχή. Επέστρεψε στην Ελλάδα όπου υπηρέτησε ως πολιτικός. Απεβίωσε, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, επιστρέφοντας μετά από επίσκεψή του για πολιτικούς λόγους στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία.

Βιβλιογραφία

Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική Συλλογή Λογίων της Τουρκοκρατίας, εισαγωγή - επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1960, σσ. 123 – 124

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 164