ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. (1959 - )

Γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από το χωριό Φραγκάδες του Ζαγορίου. Απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής σπούδασε Ναυπηγός Μηχανικός, Φυσικές Επιστήμες (BSc) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία της Επιστήμης (MSc) και την Εκπαίδευση (MEd).

Με την Αστρονομία ασχολήθηκε από την πρώτη εφηβική ηλικία. Εργάζεται από το 1979 στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις του Ήλιου, των πλανητών και των μεταβλητών αστέρων. Παράλληλα, ασχολείται με την Iστορία της Επιστήμης και την Διάδοση της Επιστημονικής Γνώσεως.

Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε 50 επιστημονικά συνέδρια, μετείχε ως επιστημονικός συνεργάτης σε 16 επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ενώ ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε δύο. Από το 1995 είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών του Αστεροσκοπείου Πεντέλης. Έχει δώσει εκατοντάδες διαλέξεις σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς και δεκάδες συνεντεύξεις στα μαζικά μέσα επικοινωνίας. Υπήρξε ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Ελλήνων Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, διετέλεσε Πρόεδρος (1995-1999) της επιτροπής για την εκπαίδευση κοινού και ενηλίκων της European Association for Astronomy Education και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά την περίοδο 2002-2004.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες, ανακοινώσεις σε συνέδρια και άρθρα, καθώς και οκτώ βιβλία.

Έχει γράψει τα ακόλουθα βιβλία :

Θέματα Γενικής Αστρονομίας.,Τόμος Ι, ΟΕΕΑ Αθήνα 1994

Το Αστεροσκοπείο Πεντέλης, Αθήνα 1995

Οι Κομήτες και η Παρατήρησή τους, Αθήνα 1997

Οι Αιχμάλωτοι του Απείρου, Εκδ. «Κασσιόπη» 2000

Η Αστρονομία στην Ελλάδα στην περίοδο 1700-2000, ΕΑΑ 2000

Ελληνική Αστρονομική Βιβλιογραφία (1700-1996), ΕΑΑ 2000

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών στον Ελληνικό Χώρο (17ος – 19ος αι), Συλλογικό έργο, Εκδ. Μεταίχμιο 2003  

Η Οικογένεια Σίνα και το Αστεροσκοπείο. Η Ελλάδα των Ευεργετών, Εφημ. Ημερησία Ιανουάριος 2004.

6γλωσσο Πλήρες Εικονογραφημένο Επιστημονικό Λεξικό, Εκδ. «Καφκάς», Αθήνα 2004. (Ειδικός συντάκτης σε θέματα Αστρονομίας – Διαστημικής)