ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. (1893 - 1940)

Γεννήθηκε στο Δίκορφο Ζαγορίου. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και αποφοίτησε το 1893. Ακολούθως ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής και έλαβε την απαιτούμενη για την άσκηση της επιστήμης του άδεια μετά από εξετάσεις στην Κωνσταντινούπολη. Έμεινε ένα διάστημα στην Κομοτηνή και παντρεύτηκε στο Γκαίστιο της Ρουμανίας.

Διετέλεσε έφεδρος αρχίατρος τουρκικού στρατού, αλλά ήταν μυημένος στο Μακεδονικό αγώνα κι ανέπτυξε έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Υπήρξε ανταποκριτής του «Νεολόγου» Κωνσταντινούπολης. Πρωταγωνίστησε σε κάθε κίνημα εξέλιξης και προόδου των Ηπειρωτών της περιοχής κερδίζοντας την εκτίμησή τους. Το 1916 βρέθηκε στον Πειραιά όπου ανέπτυξε έντονη πατριωτική δράση. Το 1918 πολιτεύτηκε με τη σημαία του Λαϊκού Κόμματος κι εκλέχτηκε βουλευτής στο Νομό Ροδόπης. Ίδρυσε στον Πειραιά τον Ηπειρωτικό Σύνδεσμο και υπήρξε ισόβιος Πρόεδρός του. Ανήγειρε στο μέγαρο του Συνδέσμου γυμνασιακό κτίριο. Σε δημοσίευμα Ηπειρωτικής εφημρίδας της εποχής αναφέρεται : «δεν υπάρχει ζήτημα Ηπειρωτικό, που να μην το γνώρισε το θερμό ενδιαφέρον του  Γεωργίου Ματσόπουλου».

Βιβλιογραφία

Τσέτσης Χρήστος, Γιώργος Ματσόπουλος, Το Πάπιγκο 78 (2007) 27