ΜΑΚΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (1635 - 1699)

Καταγόταν από το Ζαγόρι. Ήταν ιερομόναχος που αναδείχθηκε στη Θεολογία και τη Φιλοσοφία. Έλαβε τη βασική μόρφωση στα Ιωάννινα κι έπειτα σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη. Υπηρέτησε ως Σχολάρχης στα Ιωάννινα κι έγραψε για την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη. Το πόνημά του εκδόθηκε στη Βενετία το 1685.

Βιβλιογραφία

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 694-695