ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚ ΛΙΣΙΝΙΤΣΗΣ (; - 1790)

Υπήρξε ηγούμενος στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Πέθανε στο Ιάσιο όπου υπήρχε πλούσιο μετόχιο της Μονής. Έγραψε δύο βιβλία : Τα «ηθικά αποφθέγματα των Αρχαίων Ελλήνων Σοφών και των Αγίων Πατέρων» και το «Ιερόν εγκόλπιον» που τυπώθηκε στο Ιάσιο το 1843.

 

Βιβλιογραφία

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 164, 171