ΚΡΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (; - 2002)

Καταγόταν από τον Ελαφότοπο (Τσερβάρι) Ζαγορίου. Ήταν δάσκαλος με ευχέρεια λόγου και πειθώ. Διακρινόταν από διορατικότητα και πάθος για τα κοινά. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των συλλόγων του χωριού του. Αγαπούσε τον τόπο του πολύ και μετέδωσε αυτή την αγάπη του στα παιδιά και στα εγγόνια του. Επιμελήθηκε το «Ο κόσμος των ζώων» που κυκλοφόρησε σε πέντε τεύχη στην Αθήνα.

Βιβλιογραφία

Οικονομίδου - Δούβλη Ελένη, Κων/νος Κράλιος, Το Ζαγόρι μας 291 – 292 (2002) 17

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 29

<��n<x 0o g=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Book Antiqua"; mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:EN-US'>et de Chirurgie Pratique». Ο Χρήστος Σολομωνίδης αναφέρει ότι ο Κουτούζης έγραψε και τις εργασίες «Η Χημεία εν τη Υγιεινή» και «Τα τραχώματα εν Σμύρνη», καθώς και ότι δίδαξε στην Ευαγγελική Σχολή Βοτανική και Υγιεινή και στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο Ανθρωπολογία.

Βιβλιογραφία

Κ.Π.Λ., Ο γιατρός Χριστόδουλος Κουτούζης από το Κουκούλι, Το Ζαγόρι μας, 77 (1984) 8 - 9

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 132

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 29