ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (1848 - 1922)

Γεννήθηκε στο Κουκούλι Ζαγορίου όπου έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Έπειτα, φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και μετά σπούδασε Φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρε το δίπλωμα το 1879, αλλά εξακολούθησε να σπουδάζει στον κλάδο της Παθολογίας παίρνοντας κι αυτό το δίπλωμα το 1883. Κατόπιν, πήγε στο Παρίσι και τη Βιέννη, όπου ειδικεύτηκε στην Οφθαλμολογία. Το 1885 εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη, όπου ανέπτυξε μεγάλη επιστημονική, κοινωνική, πνευματική και εθνική δραστηριότητα. Το επιστημονικό του κύρος ήταν μεγάλο. Έπαιρνε μέρος σε όλα τα πανελλήνια ιατρικά συνέδρια από το 1900 και μετά. Στο πρώτο από αυτά έκανε τη σημαντική επιστημονική ανακοίνωση «Περίπτωσις οφθαλμολογικής ημικρανίας», η οποία δημοσιεύτηκε στη γαλλική γλώσσα στο ιατρικό περιοδικό του Παρισιού «Journal de Medicine et de Chirurgie Pratique». Ο Χρήστος Σολομωνίδης αναφέρει ότι ο Κουτούζης έγραψε και τις εργασίες «Η Χημεία εν τη Υγιεινή» και «Τα τραχώματα εν Σμύρνη», καθώς και ότι δίδαξε στην Ευαγγελική Σχολή Βοτανική και Υγιεινή και στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο Ανθρωπολογία.

Βιβλιογραφία

Κ.Π.Λ., Ο γιατρός Χριστόδουλος Κουτούζης από το Κουκούλι, Το Ζαγόρι μας, 77 (1984) 8 - 9

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 132

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 29