ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ (1868 - 1937)

Γεννήθηκε στο Τσεπέλοβο του Ζαγορίου. Αποφοίτησε με άριστα πρώτα από τη Ζωσιμαία Σχολή κι έπειτα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Ανώτατη Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών της Ζυρίχης. Εκτός από Πολιτικός Μηχανικός ήταν και άριστος γνώστης ξένων γλωσσών, καθώς γνώριζε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ρωσικά, αραβικά και τούρκικα. Εργάστηκε ως Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ως Διευθυντής Δημοσίων Έργων, τεχνικός Σύμβουλος της Βασίλισσας Σοφίας, Καθηγητής των κατόπιν βασιλέων Γεώργιου και Παύλου, τεχνικός σύμβουλος του Ράς - Τάφαρη, Βασι­λιά της Αβησσυνίας, ως μηχανικός σε διάφορα σημαντικά έργα. Συμμετείχε ως εθελοντής στρατιώτης στον πόλεμο του 1897 καθώς και στο Βαλκα­νικό πόλεμο (1912-1913) και στην απελευθερωτική κίνηση της Βόρειας Ηπείρου με το βαθμό του Υπολοχαγού του Μηχανικού.

Συνέταξε συγγράμματα επιστημονικού, φιλοσοφικού, πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Σημαντικότερα είναι τα:

Υπέρ πίστεως και πατρίδος (πολεμικά ηθικά διηγήματα από τους πολέμους του 1897 και 1912-1913), Αθήνα 1922

Οι πρώτοι Χριστιανοί και ημείς, Αθήναι.

Αποδείξεις περί υπάρξεως θεού, Αθήναι.

Θεός και επιστήμη, Αθήναι, Εκδ. Ελευθερουδάκης, 1928

Θρησκεία, επιστήμη, κοινωνία, Αθήνα, Εκδ. Πυρσού, 1935,

 

Βιβλιογραφία

Βάντζιος Αχιλλεύς, Αρίστιππος Κουσίδης, Ηπειρωτική Εστία 2 (1953), 360 - 362

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 261 (2000) 10

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 132

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 29